Boganmeldelse:’Det kan vistnok være godt, at der er et sted, hvor Forældre kunne sende deres Børn hen, naar det ikke er for slet Vejr…’


’Ja, Christen eller Hedning, Tyrk eller Jöde, ethvert Menneske, der bliver sig sin aandige Natur bevidst, er sig selv en saa vidunderlig Gaade,…