GrundtvigKold, Christen 1816-1870

Friskolearkivet

Arkivets historie

 

 

 

 

 

 

Forside

 

 

Friskolearkivet - tidl. Videnscenteret for Fri Skole

 

 

 

 

 

 

 

 

Friskolearkivet har igennem 30 års virke haft mange kære navne, der hver for sig afspejlede tidens ønske om
at dokumentere de folkelige bevægelsers historie og det frihedssyn, der var bærende for deres fremkomst i Danmark og i udlandet:
Biblioteket for det Folkelige Arbejde, Nornesalen, Videns- og Studiecenter for Fri Skole og nu fra
2010 Friskolearkivet.Indsatser, der blandt andet udmøntede sig i indsamling, registrering og formidling som dokumentation for de
foreninger og institutioner og personer, der blev betydningsfulde for de folkelige bevægelser, der opstod i
1800-tallet og stadig i dag præger kulturlivet: Frie skoler, Fri- og Valgmenigheder, Brugsforeninger, Andels-
foreninger m.fl.