"Christen Kold: Om børneskolen"

I denne bog fremlægger Christen Kold sine synspunkter om undervisningen i de danske børneskoler - hvordan den er og hvordan den bør være.

"Hermed foreligger på en let tilgængelig form et skrift, der på én gang er en del af det historiske grundlag for den danske skole i dag, en aktuel og skarp kommentar til dens nuværende praksis, og en inspiration til dens fremtidige kurs."

Bogen indeholder følgende kapitler:


En undervisning afpasset efter børnenes evner og trang

Om religionsundervisning

En folkelig undervisning

De tre færdigheder: læsning, regning og skrivning

En sand og virkelig undervisning

Om eksamen, om lektier, og om at lære udenad

Hensigten med undervisningen

Kolds tekst er let forkortet og sprogligt bearbejdet, og bogen er forsynet med bidske tegnnger af Fritz Jürgensen.

Bearbejdet af Lars Skriver Svendsen 1986

Illustreret af Fritz Jürgense

(Kilde: Friskolebladet)Christen Kold påvirkede sine elever for livet. Oplivelse, personlighedens vækkelse, var det originale og centrale begreb i hans skoletanker. Omspan> sin egen påvirkning sagde Kold: De, der satte de dybeste Spor på min Vej, var foruden min Moder, P. Larsen Skræppenborg og Søren Kierkegaard. Litografi udført i 1870 med et fotografi som forlæg