Ifølge aftale med sekretariatschef ved Odense Kommune, Malene Truelsen, bringes her fra bøgerne:

"Dalum Sogns Historie", 4. bind 1960-1968, red. Jacob Hansen og Knud Mortensen,

udg.Dalum Kommune - uddragene: "Christen Kold i Dalum" og

"Dalum Landbrugsskole".