N.F.S. Grundtvig har haft indflydelse på det danske undervisningssystem, folkehøjskolerne, ordninger som valgmenigheder og sognebåndsløsning. Han var med i den forsamling, der skrev Danmarks Grundlov, og så har han sat sit præg på den danske salmeskat. foto: Foto: Leif Tuxen

Citater sagt af Grundtvig:

 

 

"Da lærde jeg Arme, I Midvinter sval, At Lys uden Varme, Er Helvedes Kval"

 

"Folk der lærer for at leve, har anderledes Hast-Værk end Folk der lever for at lære"

 

"Frihed lad være vort Løsen i Nord,

Frihed for Loke saavel som for Thor"

 

"Frihed først og sidst for Aanden,

Hvor den virker uden Arm,

Frihed der hos og for Haanden,

Som gjør Gavn og ingen Harm!"

 

"... hvem der selv vil være fri, maa lade Næsten være det med sig"

 

"Hvor dit Modersmaal skal raade, Tungen løse Hjertets Gaade, Lyset, som dertil er givet,

Kaste Glands paa Livet"

 

"Intet Menneske begriber sin Bevidsthed men forefinder sig selv i den som en Gaade"

 

"Kirken er til for Folkets Skyld og ikke Folket for Kirkens ..."

 

"… Liv uden Bevægelse kan være godt nok for Gule-Rødder og Kaal-Hoveder, som ikke er bedre vant …"

 

"Mennesket er ingen Abekat, bestemt til først at efterabe de andre Dyr, og siden sig selv til Verdens Ende"

 

"Munden fri - hånden bundet"

 

"Og han har aldrig levet, som klog på det er blevet, han først ej havde kjær"

 

"Ordet skaber hvad det nævner"

 

"Phantasie og Følelse hører ligesaavel til et ordentligt Menneske som Forstand"

 

"Om hundrede Aar er den danske Tunge

langt mere berømt end det danske Sværd!"

 

"Sanddru Hedning, Tyrk og Jøde,

Dem har Gud i grunden kjær,

Hader frem foralt de søde,

Som på Skrømt ham træde nær!"

 

"Hvis ikke kirken tør gå ud fra at folk har hjertet på rette sted, så kirkens opgave netop er at være tiltalende for folket, så er ordet folkekirke dog et ganske tomt ord."

 

"Da skal man … vælge livets storme for gravens stille ro"

 

"Ved jorden at blive, det tjener os bedst."

 

"Vil man freden sig tilsove, nøjes man med gravens fred"

 

"Modersmaal er vort Hjertesprog, kun løs er al fremmed Tale"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modersmaal er vort Hjertesprog, kun løs er al fremmed Tale, skrev Grundtvig 1837 i sangen Moders Navn er en himmelsk Lyd

 

 

Grundtvigs mindestuer i Udby

 

 

Rådhusbiblioteket Strandgade 4B. Tavle for N. F. S. Grundtvig, 1783-1872, der boede i ejendommen 1829-1840.