Anne marie Elise Carlsen Toft 1813-1854
Venligheden” blev opført af Marie Toft, der var frue på Rønnebæksholm Gods og gift med N.F.S. Grundtvig, og rummer nu en udstilling, som beskriver Grundtvig og Marie og deres korte kærlighedslykke”.

 

 

Interioer-fra-Venligheden

 

 

 

 

Udsigt-fra-Venligheden-mod-Roennebaeksholm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rønnebæksholm har til huse i en af Næstved-egnens smukkeste bygninger.

Ifølge aftale med Rønnebæksholm bringer Friskolearkivet et afsnit fra Rønnebæksholm's hjemmeside om

Grundtvig og Rønnebæksholm. Hjemmesiden kan ses her

 

 

 

 

 

Grundtvig og Rønnebæksholm

- Anna Marie Elise Carlsen Toft og Rønnebæksholm

Allerede mens Lise, Grundtvigs første kone, levede, havde Grundtvig knyttet et varmt venskab med den

30 år yngre enke Marie Toft, som efter sin mand havde arvet herregården Rønnebæksholm.

 

Marie opsøgte Grundtvig første gang i 1845 med den hensigt at forsøge at overbevise ham om fortræffelighederne ved den religiøse vækkelsesbevægelse, som hun selv var aktiv indenfor. Det lykkedes hende ikke; men de havde nogle gode diskussioner, hvorved de fandt ud af, at de snakkede godt sammen.

 

Venligheden

Kun ni måneder efter sin første kones død, giftede Grundtvig sig 25. oktober 1851 med Marie. Ægteskabet blev lykkeligt. Grundtvigs lyriske åre sprudlede på ny, og Marie lod bygge en pavillon i parken kaldet Venligheden - en gave til fordybelsen fra Marie til Grundtvig.

 

Men ægteskabet blev kort, idet Marie blev syg og døde allerede i juli 1854 kort efter at hun var blevet mor til sønnen Frederik, der blev Grundtvig og Maries eneste fælles barn.

Grundtvig var fra starten betaget af Marie, som var en livsglad og begavet dame. Han følte, at hun var hans jævnbyrdige, og at de to havde meget til fælles alle uenigheder til trods. Efter hendes død sank han - naturligt nok - ned i en dyb depression; men efter en tid vendte hans store livsenergi tilbage, og han kunne fortsætte med at arbejde.

 

Grundtvig har skrevet en del kærlighedsdigte til Marie, bl.a. følgende linier:

 

Tag mig heel og holden,

Som for dig jeg staaer,

Som Skjalden, saa Knolden

Med askegraat Haar,

Som Præsten, saa Branden

og Folkethings-Manden!

Jeg tager dig heel som du er!