Da N.F.S. Grundtvig var fyldt 70 år og dermed havde nået oldingealder, anlagde han sit velkendte hvide skæg. Fra 1850'erne og frem blev han fotograferet adskillige gange, sidste gang blot seks dage før sin død. Dette fotografi fra 1869 viser den 86-årige kæmpe i dansk åndsliv iført sort fløjlsslåbrok med ridderkorset. Fotograf Budtz Müller er mester for optagelsen, der formentlig er foretaget i villaen Store Tuborg ved Strandvejen i det nordlige København, hvor Grundtvig boede de sidste fem år af sit liv

(kilde: Den store danske encyklopædi)


H.N. Clausen 1793-1877

 
 


Kendelsen og dommen i sagen mellem professor Clausen

                                           og Grundtvig fra 1826


"Clausen kaldtes for en vranglærer og en kætter og Grundtvig anfægtede hans teologiske kyndighed.

Clausen anlagde – og vandt – en injuriesag, hvad der medførte at Grundtvig blev sat under langvarig politicensur"

(kilde: Den store danske Encyklopædi)