Nr. Lyndelse Friskole - "Den gode historie"...Da jeg kom forbi Nr. Lyndelse Friskole søndag den 18. november 2018 ved middagstid, var der naturligvis tyst og stille på skolen, det livlige skoleliv holdt weekend. Derfor blev min opmærksomhed fanget af vindharperne, der hænger over indgangsdøren til skolen, og umiddelbart mindede deres stille "spil" mig om to betydelige navne omkring Nr. Lyndelse Friskole, velvidende at så mange andre gode folk har virket ved skolen og haft stor betydning!

Jørgen Nielsen var friskolelærer ved "Nr. Lyndelse" fra 1889-1927 (38 år!), efter Jørgen Nielsens egen erindring blev tanken om at blive friskolelærer vakt, da han som 9-årig besøgte Christen Kold sammen med sin far...

Den anden person, jeg tænkte på, var Carlo Larsen, der var skoleleder på "Nr. Lyndelse" fra 1958-1993 (35 år!), personligt er jeg ked af, at jeg ikke nåede at møde Carlo Larsen. Jeg møder så ofte Carlos håndskrift, der er så meget, vi kunne have mumlet om..


Cecil Christensen skriver om Nr. Lyndelse Friskole i "Friskoleregistranten", der udarbejdes elektronisk i disse år: "Nr. Lyndelse Friskole blev oprettet af en kreds, der havde tilknytning til valgmenigheden i Ryslinge, men elevgrundlaget skyldtes nok, at en del børn ellers tog den lange skolevej til friskolerne i Højby og Palleshave. Skolen

åbnede en forårsdag i 1873 i høkerens storstue på Nr. Lyndelse Mark. Den første friskolebygning blev også placeret her. Den blev opført af læreren, der udlejede bygningen til skolekredsen. Da han opsagde lejemålet, opførte skolekredsen en ny skole tættere på Nr. Lyndelse i 1892. Den nuværende skole er opført i 1969/70, og skolen havde i en kortere årrække navnet Lillevangskolen. Skolen har været inde i en stærk udvikling siden".


Alt der bringes her under projektet "Den gode historie" bevares i Friskolearkivet, og skulle I have fået lyst til at dykke længere ned i Nr. Lyndelse Friskoles historie, så står vi til rådighed med beredvillighed og viden!