Galleri


Dét, vi i dag gør,

siger, tænker og

taler, dét er historie

i morgen!"Et fint årsmøde og en god generalforsamling!

Der er intet så skønt som at berette om Friskolearkivets virke,

om tiltag, forespørgsler, indsamling, registrering og synliggørelse, og at gøre det for en god interesseret flok højner det hele! 
Tak for gode beretninger, og tak til alle fremmødte og en helt speciel TAK skal lyde til dig Karen Bisgaard for dit store engagement i Friskolearkivet igennem de mange år! Du valgte ikke at genopstille i år, alt må have sin tid, som du sagde, det er nu hyggeligt, at du straks blev valgt som suppleant!
Morten Tram Møller blev valgt ind på Karens plads, en værdig arvtager. Velkommen til dig morten!
Den gode historie om fællesskab og frihed i tanke og undervisning!

Fra Birte Fahnøes hilsen: "Det jeg vil fortælle lidt om, det er, at I jeres arkiv, hvor vi passer og gemmer på jeres hukommelse og historie, der laver vi selvfølgelig vores kerneopgaver, og det er, at vi indsamler, arkivalier og billeder, og vi registrerer. Tak fordi I viser os tillid og sender jeres arkivalier, bliv endelig ved med det, det er så vigtigt at gemme historien.


   

Friskolearkivet er på pletten til landsmødet!

Under landsmødet på Comwell i Kolding fra den 4. til den 5. maj i Dansk Friskoleforening/Friskolerne er Friskolearkivet naturligvis på pletten med en stand.

Besøg os på standen, og hør om "Den gode historie", og hvorfor det er vigtigt at bevare og synliggøre den ældre historie men også den nye, der dagligt foregår rundt omkring på landets friskoler til glæde for eftertiden! 
Vi er klar til en god samtale om "Den gode historie", som vi har et ganske rimeligt overblik over i et snit på efterhånden 165 år...

Vi glæder os til at tale med jer!

         Historisk fokus! 3.3.1Under det tredje besøg i arkivet, har de fleste af de studerende fra DfL fundet fokus for de undervisningsforløb, de udarbejder. For os er det altid meget interessant at opleve, hvilke historiske nedslag der vælges. Og her kan fokusområderne være lige så forskellige, som forskellighederne på de skoler, de arbejder med: "Fortællingen brugt i undervisningen", "Bygningernes tilpasning til den skiftende undervisning" eller "Forskellige former for undervisningsmaterialer"...


Næste skridt bliver de sidste kig i arkivkasserne, derefter formulering af undervisningsforløbene, der bliver fremlagt for hele holdet. Og her vil vi fra arkivet kigge forbi, det er så fint, at se arkivalierne omsat til praksis!
Det umuliges kunst... 22.2.19


Over to uger har vi et forløb med 23 studerende fra Den Frie Lærerskole i Friskolearkivet. 6 grupper dykker helt ned i 6 skolers fornemme historie, så alle arkivalier og rekvisitter bliver udfoldet, så lever arkivalierne optimalt, hvilket er en ren fornøjelse. De studerende skal udarbejde et undervisningsforløb ud fra de historiske kilder, hvilket er både spændende og udfordrende at arbejde med!

Det umuliges kunst refererer til, at der i de "smalle" rum sidder 23 studerende og arbejder, deres lærer cirkler rundt, og vi er tre fra arkivet, der er konsulenter for grupperne. Dertil sidder Bent Toelberg og Cecil Christensen og arbejder koncentreret med billedregistrering. Ja, ja alt kan lade sig gøre, og vi kan sagtens arbejde 29 personer samtidig i arkivet... Herligt!

Den gode historie fortsat - Nr. Lyndelse Friskole - 20.11.18


Den gode historie fortsætter - Lars Thorkild Bjørn om Grundtvig på Vartov. - 9.11.18


Grundtvigkender, foredragsholder og tidl. højskolelærer Lars Thorkild Bjørn fortæller om Grundtvig som almindeligt menneske fra Grundtvigs fødsel til hans død. Det er foredrag nr. 1.002 Lars Thorkild her holder om Grundtvig, og det betyder, at godt 90.000 mennesker har lyttet til foredraget igennem tiden, imponerende!

Lars Thorkild Bjørn har besluttet, at han nu går på pension som foredragsholder, derfor er det er stor glæde, at Thyge Mortensen, Rudme og Friskolearkivet i samarbejde via fondsstøtte får digitaliseret Lars Thorkild Bjørns foredrag til glæde for eftertiden!


De nærmeste dage bringer vi her flere glimt fra foredraget i Den gode histories tjeneste!


Alle indslag vi bringer her under "Den gode historie" bevares i Friskolearkivet


De gode historier!Hvert år ved denne tid er det en stor og forventningsfuld glæde at planlægge Friskolearkivets stand til Landsmøde i Dansk Friskoleforening! Og nu er det i den kommende weekend, at I finder Friskolearkivet på stand nr. 8!. For nogle år siden, hørte jeg, da skolefolkene kom myldrende til: "Dér er Friskolearkivet, så ved vi da, at vi er på rette spor!". Super indledning til landsmødet!


I år har vi på standen fokus på friskolernes "Gode historier", i 2-4 minutters videoklip spotter vi på de gode historier fortalt af lærere, forældre eller skoleledere. Det kan være, at I har en god historie fra jeres friskole enten fra undervisningen eller fra arrangementer, hvor alle er samlet på skolen? En forælder eller et styrelsesmedlem vil måske gerne fortælle om, hvorfor de valgte netop deres skole for deres børns skolegang? Vi står med åbent videokamera på standen, og modtager meget gerne jeres gode historier, bare kom hen til os!


Da jeg igennem en årrække var i styrelsen for Dansk Friskoleforening, talte vi ofte om, at vi skulle indsamle de gode historier fra skolerne som et godt supplement i den politiske argumentation! Det er bare ikke let, som aktivt styrelsesmedlem at nå alle de gode intentioner, og det er heller ikke let som ansat i Dansk Friskoleforening, hvor de nødvendigste arbejdsopgaver banker på. Derfor vil vi fra Friskolearkivets side gerne biddrage til at indsamle de gode historier i samarbejde med Dansk Friskoleforening, og netop som videoklip, der kan bruges både på arkivets- og på foreningens Fb eller på hjemmesiderne i de aktuelle dokumentationsfelter, og siden bliver alle videoklippende gemt som historisk dokumentation i Friskolearkivet.


Vi er glade for, at kaste dette initiativ op i luften, og vi ser det, som et initiativ, der kan fungere i flere år frem i tiden. Under landsmødet bliver spotcut-videos fra landsmødet "De gode historier", glæd jer til dem her på på Fb.Svendborg Bibliotek - 15.3.2018


Giv mig bind for øjnene, snur mig rundt nogle gange : 'Vi er på et bibliotek!', sådan er det at være en gammel cirkushest...

Det vat helt sjovt at indlede arbejdsdagen i dag på Svendborg Bibliotek, blive ført dybt ned i kælderen og få lov til at rode i adskillige bogkasser med bøger fra det nyligt flyttede Vester Skerninge Bibliotek. Så kunne vi frit udvælge bøger med lokalhistorisk og/eller skolemæssig interesse for Friskolearkivet. Det giver god mening at genbruge bøger på et sted, hvor de stadig kan gøre gavn, og de bøger, vi måske allerede har i Friskolearkivet, har vi grønt lys til f.eks. at donere til arkivets brugere og gæster.

Tak, til Svendborg Bibliotek for deres omtanke for bøger, der stadig har kulturhistorisk brugsværdi!Kaospiloterne'... 13.3.2018


For et par uger siden, havde vi en speciel og herlig dag i Friskolearkivet, hvor arkivet levede over det hele, i hvert eneste minut, det var sjovt! Mange mails var gået forud, aftaler var indgået, og materialer fundet frem.

Fra Glænø og Sjælland drog vi 3 afsted, Bent og jeg havde den glæde, at kunne tage Mona Nielsen med i bilen fra Boeslunde. Mona er en væsentlig del af det faste arkivhold, men hun arbejder mest fra hjemmearbejdspladsen. Ole Nielsen rullede ind fra Odense, Birte Fahnøe Lund fra Vester Skerninge, og Cecil Christense fra Ulbølle, i danmarks-perspektiv er vi 'internationale'...

Umiddelbart efter, at vi var mødt ind, kom dagens første bruger, en agtværdig, god og gammel friskole planlægger deres jubilæum, og da de har deres arkivalier i Friskolearkivet, går vejen forud for planlægningen først til arkivet, hvor vi meget, meget gerne både finder de ønskede arkivalier frem, og også er klar med gode ideer til planlægning og afholdelse af et skolejubilæum!

Kaffetid, og så gik undervisningen i gang, hvor Mona Nielsen underviste 3 af os i billedregistrering i Arkibas, nu skulle drømmene om friskole-billederne, der fortæller så megen historie, begynde deres flyvetur ud på Arkiv.dk - et stort øjeblik! En af os indledte, sideløbende med undervisningen, de korte, eksakte og væsentlige beskrivelser, der skal følge med billedregistreringerne, så de giver mening. Samtidig med dette gjorde et arkivudvalgsmedlem rent i flere lokaler, skønt og velduftende - alle opgaver er væsentlige for det fælles resultat!

Skolejubilæum, billedbeskrivelser, rengøring, nu var det frokosttid, smørrebrød - velfortjent!

Undervisningen fortsatte samtidig med billedbeskrivelserne, og nu kom endnu et flittigt arkivudvalgsmedlem ind ad døren, Birte Gam-Jensen, der både er boganmelder til Friskolearkivets hjemmeside, Friskolearkivet.dk, og som skriver fondsansøgninger, fordi vi ønsker os en ny hjemmeside, 'Bummelum' - en dugfrisk fondsansøgning, der var klar til de sidste underskrifter, er det ikke mageløst? (Jeg skelede lidt til klokken, for vi ventede endnu en arkivbruger, der gerne ville have oplysninger om den del af en friskolegrund, som hun og familien beboer med stor respekt for den gamle historie).

Og nu kom de ind ad døren, dagens sidste brugere, de satte sig med det samme til at studere kilderne grundigt og affotograferede de væsentligste arkivalier.

Skolejubilæum, undervisning, billedbeskrivelser, rengøring, fondsansøgninger, friskolegrund - så mageløst og så sjovt!

Man kan synes, at de brune arkivkasser ser ret kedelige ud, men de afføder stor aktivitet, nysgerrighed og stor historisk respekt!Nytårsgaven fra Entreprenør Marius Pedersens Fond kom godt i hus, og alle i arkivet glædede sig til det næste skridt! - 15.2.2018


Og i dag den 15. februar 2018 har vi taget hul på billedregistreringerne, så de er synlige for 'alle' på Arkiv.dk. Det er et stort og vigtigt skridt for synliggørelsen af 'skattene' i Friskolearkivet og samtidig en markering af, at historisk bevidsthed er væsentlig i ethvert menneskes dannelse - og ofte fortæller billeder mere end mange ord!


Kig ind på Arkiv.dk hvor I kan følge Friskolearkivets billedregistreringer. Vi begynder med de ældste fotos, vi har i arkivet, og arbejder os videre op i tid.


NB! Friskolearkivets vedtægter ses - her   


                                         

                                      

                                 

                                            
Årsmøde 2019
Lis Toelberg og studerende