Dét, vi i dag gør,

siger, tænker og

taler, dét er historie

i morgen!"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmøde 2014

Foto: Årsmøde Friskolearkivet 2014 - Fotograf: Lis Toelberg

 

 

 

 

Nytårsgaven fra Entreprenør Marius Pedersens Fond kom godt i hus, og alle i arkivet glædede sig til det næste skridt! - 15.2.2018

 

Og i dag den 15. februar 2018 har vi taget hul på billedregistreringerne, så de er synlige for 'alle' på Arkiv.dk. Det er et stort og vigtigt skridt for synliggørelsen af 'skattene' i Friskolearkivet og samtidig en markering af, at historisk bevidsthed er væsentlig i ethvert menneskes dannelse - og ofte fortæller billeder mere end mange ord!

 

Kig ind på Arkiv.dk hvor I kan følge Friskolearkivets billedregistreringer. Vi begynder med de ældste fotos, vi har i arkivet, og arbejder os videre op i tid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er en speciel dejlig dag for Friskolearkivet i dag! - 8.12.2017

 

Vi har netop "Trykket på aftrækkeren" for indkøb af hard- og software til billedregistrering af arkivets omfattende billedsamling. Donationen fra Marius Pedersens Fond har muliggjort billedregistreringen, og vi er meget taknemmelige over nu at få mulighed for at synliggøre arkivets billedsamling for offentligheden via Arkiv.dk. Det vil betyde et kvantespring, som jeg har set frem til! Tak til Morten Tram Møller for hjælpsomt og gedigent konsulentarbejde og til Miran Kurt for kvalificeret faglig vejledning omkring indkøbene!

 

Julbilæumsskrifter er uundværlige i Friskolearkivet! - 1.11.2017

 

Send meget gerne jeres jubilæums-skrifter til Friskolearkivet, hvad enten de er af ældre eller af nyere dato. Vi har allerede mange jubilæums-skrifter i arkivet fra mange af landets friskoler, og de er nærmest uundværlige både i det daglige arbejde og i forbindelse med forskning.

I dag blev jeg f.eks. kontaktet af en journalist fra Weekendavisen, der gerne ville have friskoleelevers beretninger om, hvordan de oplevede deres skolegang. Den opgave kunne jeg løse ved, at scanne ´elevberetninger´ fra 3 udgivne jubilæumsskrifter fra én friskole. Journalisten var i besiddelse af ´Min Friskoletid´, udg. 2006, men ville gerne have flere beretninger.

 

En anden grund til at værne om jubilæumsskrifter er også, at nutidigt, hvor vi agerer meget elektronisk, så er jubilæums-skrifterne måske netop dér, hvor vi synliggør megen friskolehistorie af blivende karakter.

Har I jubilæumsskrifter i papir- eller elektronisk-format, så send dem til arkivet via mail: lis.toelberg@gmail.com eller på adressen: Friskolearkivet, Svendborgvej 15, Ollerup, 5762 Vester Skerninge. På min mail eller her på Facebook kan I også spørge om, om arkivet allerede har jeres jubilæumsskrifter. På forhånd tak

 

Arkiudvalg - 4.9.2017

 

Vi har et frivilligt arbejdende arkivudvalg i Friskolearkivet, men for at nå de mange opgaver, kan vi sagtens være flere i udvalget. Lige nu er der seks personer, der arbejder flittigt med arkivopgaverne. skulle du have lyst til at arbejde i arkivet måske en gang om ugen eller bare to gange om måneden, så er du hjerteligt velkommen, Enhver større eller mindre arbejdsindsats gør en stor forskel i Friskolearkivet i Ollerup. Vi har også opgaver, der kan løses hjemme foran din computer. Skulle du have lyst til at være med i arkivudvalget, så skriv det til Lis Toelberg på mail: lis.toelberg . Vi glæder os til at høre fra dig!

 

Antikvariske bøger til salg i Friskolearkivet - bogforsider kan ses i "Galleri"

 

I arkivet får vi af og til doneret bøger, vi har i bogsamlingen i forvejen, eller bøger, der ikke hører under arkivets virkeområder. De mennesker, der donerer bøgerne udtrykker, at de gerne vil have, at vi kan finde anvendelse for bøgerne og måske samtidig kan støtte arbejdet i arkivet. Derfor udarbejder vi netop nu en bogliste med bøger til

salg, og den vil blive bragt løbende i uddrag på Facebook, ligesom den vil komme her på arkivets hjemmeside.

 

Priserne fastsættes efter bøgernes antikvariske værdi, og det er køberne, der betaler forsendelsesudgifterne.

Bøgerne kan bestilles hos Lis Toelberg på mail: lis.toelberg@gmail.com

 

Her er et lille udsnit af bøgerne, og det giver et indtryk af bøgernes indhold, der for en stor dels vedkommende omhandler skolehistorie, pædagogik eller biografisk stof over mennesker, der har virket i den folkelige bevægelse.

 

Register til "Friskolehistorie - en antologi".

 

Det er glædeligt at kunne meddele, at registeret til "Friskolehistorie - en antologi", der blev udgivet i samarbejde imellem Friskolearkivet og Dansk Friskoleforening i 2016, nu kan downloades fra nedenstående link:

 

Register til Friskolehistorie

 

Cecil Christensen tidl. leder af Friskolernes Kontor og konsulent Ole Mikkelsen har i samarbejde omhyggeligt udarbejdet registeret, der gør indgangen til antologien enkel, hvis man søger på personer, steder eller emner, der igennem årene har haft betydning i friskoleverdenen

 

 

"Månedens Friskole" på Friskolearkivets hjemmeside.

 

Vi begyndte at bringe Månedens Friskole på Friskolearkivets hjemmeside 2012, og samarbejdet med skolerne er

en ren fornøjelse, skolerne er med på ideen og glade for at blive spurgt!

Lige nu er Ringsted Ny Friskole, Månedens Friskole. I løbet af efteråret 2014 var det Sydbornholms Privatskole,

og i den forbindelse blev der bragt en artikel i Bornholms Tidende om selve ideen bag Månedens Friskole, læs

artiklen her: http://tidende.dk/print/?Id=58752.

 

Skulle I på jeres skole have lyst til at blive Månedens Friskole, så skriv en kommentar på Facebook eller send en

mail til Lis Toelberg: lis.toelberg@gmail.com, så bliver I kontaktet.

 

Alt hvad der er blevet bragt om skolerne sorteres og registreres i arkivets base arkiv.dk til glæde for eftertiden

 

 

Friskolehistorie - en antologi.

 

I fredags den 18. november 2016 havde vi præsentation af "Friskolehistorie - en antologi", en præsentation som vi kun kunne have drømt om...

 

Godt tre års fælles arbejdsindsats blev udfoldet i en smuk præsentation på Ringe Fri- og Efterskole i fredags, da Friskolearkivet og Dansk Friskoleforening kunne præsentere "friskolehistorien", der har været længe undervejs, men som også, håber vi, har været værd at vente på... Og på Ringe Fri- og Efterskole mødte vi det bedste værtsskab!

Og som I kan se på billederne, så var de to gamle herrer,Grundtvig og Kold også tilstede...

 

Under processen for udgivelsen har vi mange gange refereret til Anker Ankerstrøms friskolehistorie i tre bind, der udkom i årene 1946-1949: "Friskolen gennem hundrede Aar". Og det var da i sandhed også mange år siden, at der sidst var grebet an med en ny friskolehistorie. Den netop udkomne antologi er ikke en friskolehistorie, der kan ses som en arvtager af Ankerstrøms trebinds-værk, men det er en friskolehistorie, der er skrevet og fortolket ind i

2016 med reference både til det historiske, det nutidige og det fremadrettede.

Fra Friskolearkivets side vil vi gerne takke alle de"implicerede", og denne tak er rettet både til Dansk Friskoleforening, der greb bolden og så, at en nutidig friskolehistorie er væsentlig at bringe frem. Dernæst en tak til de fonde, der støttede udgivelsen. Og slutteligt tak til alle både "interne" og "eksterne" samarbejdspartnere, der har ydet både

stort og småt til bøgerne - og her er "stort og småt" at forstå som ligestillede dele af udgivelsen.. For omkring en bogudgivelse er alt væsentligt både under processen og i det øjeblik, hvor vi står med de færdigtrykte bøger i hænderne. Netop da vil enhver fejl, det være sig en kommafejl, en stavefejl eller ethvert "diset" foto være iøjnefaldende for "dommernes" skarpsindige øjne... Og de mest skarpsindige dommere er nok dem, der har været "allernærmest" til bøgerne...

 

Det er vores håb, at "Friskolehistorie - en antologi" både nu og i mange år frem kan være til oplysning og inspiration for forældre og ansatte i friskolerne, og for politikere og andre interesserede i friskolernes historie, liv og virke! Og vi ønsker alle en rigtig god læselyst!

 

Bøgerne kan købes for 400 kroner ved henvendelse til Friskolernes Hus på www.friskoler.dk -

http://www.friskoler.dk/bogsalg/ - eller på tlf. 62613013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friskolehistorie - en antologi!

 

Det er en stor, stor glæde at kunne fortælle, at "Friskolehistorie - en antologi" i dag fredag den 28. oktober 2016

er gået i trykken!

 

Og det er dejligt, at kunne invitere alle interesserede til præsentation af antologien fredag den 18. november 2016

kl. 15-18 på Ringe Fri- og Efterskole. Tilmeldingsfrist til arrangementet er den 10. november på: tilmelding@friskolerneshus.dk.

 

 

Fotos fortæller historie på sin helt egen måde...

 

I Friskolearkivet står vi for at søge fonde som økonomisk grundlag for at registrere de mange fine fotos vi har. Det er fotos, der på deres helt egne udtrykfulde måde beskriver mange, mange år af skolernes liv og virke. Personligt har jeg mange fotos på lager fra Dansk Friskoleforenings virke igennem de seneste 15 år, og til foreningens allernyeste foto-dokumentation hører billederne fra dialogmødet i aften tirsdag den 15. november 2016 på Roskilde Lilleskole.

 

Det var et godt og veltilrettelagt møde både med oplysninger om styrelsens opgaver, og de udfordringer der er både for styrelsen og for de ansatte i Friskolernes Hus. Og der var god tid til den debat, som mange bød ind i.

Historiker, lektor på Københavns Universitet og professor på Grundtvig Centret under Aarhus Universitet Jes Fabricius Møller gav gode indfaldsvinkler til det "diffuse" begreb demokratisk dannelse, og Jes F.M. satte det klart og forståeligt ind i den historiske sammenhæng, som begrebet er opstået og udviklet i.

 

Ofte er det vanskeligt at tage enkeltkonklusioner ud af et længere sammenhængende indlæg, men jeg vil alligevel slutte med, at citere fra Jes Fabricius Møllers afslutning: "I virkeligheden mener jeg, at man kan genbruge store dele af almueskolens formålsparagraf fra 1814, der pålagde skolerne at danne eleverne til "gode og retskafne Mennesker" og "bibringe dem de Kundskaber og Færdigheder, der ere dem nødvendige for at blive nyttige Borgere i Staten"...

 

 

 

I Friskolearkivet bevarer vi Dansk Friskoleforenings historie, til foreningens allernyeste historie hører fejringen af skolemanden Christen Kolds 200-års dag torsdag den 8. september på Nyborg Slot.

I de smukke rammer i riddersalen oplevede vi de fine fortællinger hele vejen rundt om skolemanden, der kom til at betyde så meget for undervisningen i friskolerne både historisk og nutidigt. Vi hørte om Kolds liv, hans "opdagelse" af sin måde at drive skole på, og først og fremmest lyttede vi til gode fortællinger og oplevede fortællingens styrker og virkemidler også med andre hovedpersoner end Kold i fortællingerne.

Det var en dejlig dag, og med hensyn til deltagerantallet, så var der alle dem, der kunne rummes og lidt flere. Og det var gode fortællere, der levendegjorde fortællingen anno 2016: Erik Lindsø, Ingegerd Auken, Dorte Futtrup, Birte Fahnøe Lund, Bent Hansen, Erland Porsmose, Saskia Haas, Lale Ateseven og Anders Morgenthaler - en "kongerække" af gode fortællere, der var værdige til riddersalen...

 

 

Friskolehistorien - se også under "Nyhedsbreve"

Der er nu 63 tilmeldte sider til bind 2 af den nye friskolehistorie, det er dejligt!

Skoler, der endnu måtte ønske at nå med, kan tilmelde sig til Lis Toelberg på mail: lis.toelberg@gmail.com.

1 sides præsentation med 3 frieksemplarer til skolen koster 3.000-, og 2 sider med 5 frieksemplarer koster

5.000 kr.

 

 

 

NB! Friskolearkivets vedtægter ses - her

 

 

Mange billeder fra Forlev Friskoles jubilæum kan ses på "Galleri"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lis Toelberg og studerende