Friskolearkivet rummer historien,

spotter på nutiden og hilser fremtiden!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsberetning for Friskolearkivet 2016

 

Christen Kolds 200 års fødselsdag kommer til at fylde en ret stor del af årsberetningen, blandt andet fordi arkivet har været medvirkende til for- midling af hans menneske- og skolesyn i adskillige sammenhænge.

 

Friskolehistorien

Da vi for omkring 4 år siden begyndte processen med at udgive en ny friskolehistorie, fandt vi ret hurtigt ud af, at det ville blive en længerevarende sag både i forhold til at skaffe den nødvendige kapital, til at finde forfattere, til at finde samarbejdspartnere og ikke mindst til at udvælge friskolehistoriens overordnede indhold. Vi satte os det mål, at bogen skulle udgives til Kolds fødselsdag den 29. marts. Det nåede vi ikke, men den bliver udgivet i året for hans 200- års fødselsdag, nemlig omkring skiftedag den 1. november. Også den dato har en historisk relevans, for da begyndte Kold sin første højskole, eller højere bondeskole i Ryslinge i 1851. Status for de to bind er, at der er skrevet ni artikler til det første bind, der alle har fokus på de frie skolers frihedssyn, idegrundlag og værdier historisk, nutidigt og med et blik ind i fremtiden. Bind to består af tre artikler.

1) Friskoleforeningens historie

2) Om læreruddannelsen på DfL

3) Et statistisk afsnit

og præsentation af xx antal medlemsskoler af Dansk Friskoleforening, som de fungerer i 2016.

Vi har to meget dygtige redaktører, der kritisk gennemgår artiklernes indhold og sørger for, at de får et ensartet præg i forhold til noter, brug af citater og meget mere. Mette Havsteen er redaktør af bind 1 og Lis Toelberg af bind 2. De skriver hver især forord til de to bind. Næstsidste korrekturlæsning foretages af Cecil Christensen og Bent Toelberg. Derefter bliver samtlige artikler sendt til Claudi Clausen, der har ansvaret for aftaler med trykkeri, layout med mere. Gertrud Friderichson sørger for den sidste korrekturlæsning. Vi skal her understrege, at vi er meget glade for samarbejdet med Dansk Friskoleforening, og vi glæder os til at invitere til en konference på Den frie Lærerskole i forbindelse med udgivelsen.

 

Friskolebladet og landsmødet

Vi glæder os over den rolle arkivet har haft ved udgivelsen af Friskolebladets særnummer om Kold. Den vidensbank, der er tilgængelig i vores arkiv, har gjort, at vi har bidraget med adskillige artikler til særnummeret.

Lis Toelberg sørger altid for, at Friskolearkivets stand på landsmødet får et særligt fokus. I år var det helt naturligt Kold, men også en appel til at tilmelde sig som privatpersoner til Friskolearkivets Støtteforening. Det er glædeligt, at der hvert år kommer flere støttemedlemmer, men ligeså glædeligt er det, at fire friskoler valgte at tegne sig til at præsentere deres skoler til Friskolehistoriens bind 2 på det sene tidspunkt.

 

Dorthe Tirslunds arkiv om Koldforskning

Det menneske i Danmark, der mest systematisk og gennemført har indsamlet materiale om Kold er uden tvivl Dorthe Tirslund. I Friskolearkivet har vi fået hendes ”Koldsamling”, der indtil videre er sorteret, men ikke registreret. Det er virkelig en guldgrube af viden, der er helt unik. I det kommende år, vil vi afsætte tid til at registrere Dorthes arkiv.

 

Oprydning i arkivet

Vi var engang et arkiv for De Folkelige Bevægelser helt generelt, men historiens gang har medført, at vi nu er et arkiv for Lærerskolen og de frie grundskoler, der er medlem af Dansk Friskoleforening. Vi har pladsmangel og derfor været nødsaget til at rydde op. I den forbindelse har vi afleveret ”gråt materiale”, arkivmateriale og personarkiver til Højskolehistorisk Forening. Materialerne er pt opmagasineret på Liselund ved Slagelse. Vi har ligeledes henvendt os til Indre Missions Arkiv i Fredericia, der for nylig har afhentet tidsskrifter og litteratur, der hører til i deres regi. Det er ikke gjort med den sortering. Der er tidsskrifter og bøger, der ikke har relevans i vores arkiv, og vi har valgt at sortere til og fra. Det vil sige, at vi er meget nænsomme i forhold til at kassere, idet der ofte er både bøger, tidsskrifter og arkivalier, der ikke umiddelbart omhandler Den frie Lærerskole eller friskolerne, men de frie skolers netværk var bredt og havde stor betydning generelt i de lokale samfund, derfor er vi på vagt, og vurderer samtlige tidsskrifter og bøger inden de kasseres, eller tilbydes til relevante institutioner.

 

Planer og visioner

Der skal ikke være tvivl om, at vores vigtigste opgave er at indsamle, arkivere og formidle de frie skolers historie. Lis vil fortælle om status på dette område. Udover det daglige arbejde har vi en vision om at digitalisere vores omfattende billedmateriale på arkiv.dk. For at kunne det, er det nødvendigt at søge fondsmidler. Cecil Christensen og Lis Toelberg har påtaget sig dette arbejde.

Et andet ønske er, at vi kommer i dialog med de studerende på lærerskolen med det formål at introducere dem for vores arkiv. Vi vil meget gerne stå til rådighed med rundvisning og formidling af friskolernes historie både generelt og specifikt.

 

Hjemmesiden og facebook

Vores daglige leder, Lis Toelberg sørger, med stor hjælp fra Mona Nielsen, for den meget væsentlige formidling på hjemmesiden og facebook. Lis sørger også for gennem tekst og billeder at fortælle brugerne om de mange nutidige aktiviteter, der har baggrund i vores fælles historie. Et formidlingsarbejde, der er meget arbejdskrævende, men af uvurderlig værdi for berettigelsen af vores arkiv.

På hjemmesiden er Månedens Friskole et eksempel på, at vi i Friskolearkivet ikke blot har fokus på ”støvede arkivalier”, men tager alvorligt, at de frie skolers nutidige praksis skal formidles.

 

 

Økonomien

Tak til Friskoleforeningen for driftsbidraget. Tak til lærerskolen for husly og godt samarbejde med køkkenet, pedellerne, kontoret og de ansatte.

 

 

Afslutning

Der arbejdes virkelig effektivt i Friskolearkivet, og Lis er en fantastisk drivkraft, der yder mere end rimeligt er, men jeg tror ikke hun er i stand til at lade stå til. Tak for det Lis og tak til de mange frivillige, der medvirker til, at vores historie huskes for kommende generationer.

 

 

Birte Fahnøe Lund

Formand for Friskolearkivet

 

”Fra den rullende kontorstol” til årsmøde i Friskolearkivet onsdag den 23. maj 2016.

Den rullende kontorstol forsøger også at dreje rundt om sig selv, og det er et privilegium, at der til alle sider er noget at fokusere på. Lige rundt omkring har vi DfL som den nærmeste relation, og materialerne fra DfL arbejdes der aktuelt med at sortere klar til registrering. Derudover har vi fået flere skoler registreret i år, ligesom en stor del af Dansk Friskoleforenings arkivalier er føjet til den oprindelige registrering i Arkibas. At hovedordningselementerne i vores registreringer er blevet synlige for alle via internettet i Arkiv.dk, er en stor inspiration, og her mærker vi også i henvendelserne, at brugerne har orienteret sig via arkiv.dk og spørger mere direkte ind til arkivalierne f.eks. om en skole eller flere skoler i et bestemt område, og de materialer vi har om dem. Og at vi er et ”landsdækkende” arkiv for friskoler udmønter sig også i forespørgslerne, der populært sagt den ene dag kan være om friskoleforhold i Gedser og den anden dag om Skagen.

Og så tænker I måske, hvad det er vi i Friskolearkivet bliver spurgt om? Og det er meget varierede og ofte både krævende og spændende henvendelser, vi får. Jeg nøjes med at nævne nogle enkelte, så I kan danne jer et indtryk. Jeg vil lige indskyde, at de kommer til min mobil, der er arkivets indgående telefon, eller de kommer i min indbakke eller via arkivets Facebook. Derfor kan vi glæde os over, at arkivet altid er åbent, for det er det!

En forespørgsel lød:

”I anledning af Asperup-Roerslev Lokalhistoriske Arkivs jubilæum skal der forfattes en bog om vores sogne. Jeg har sagt ja til at skrive om skolerne. Der er lidt mangler i historien, og det er derfor, jeg henvender mig til dig i Ollerup. Jeg var i sidste uge til åbent hus på Kalundgaard, hvor Friskolerne har kontor, og der var en venlig herre, der sagde at jeg bare kunne kontakte dig. Her i Baaring, Asperup sogn har der været friskole fra 1858 til 1919. Friskolen har haft til huse på flere adresser. Jeg er meget interesseret i at vide, hvad der findes i Ollerup om friskolen her? Jeg vil blive meget glad, hvis du har oplysninger”. Dén forespørgsel kom i august 2015, og den hidtil seneste i samme spørgsmålsrække kom her i marts 2016 med indledningen: ”Kære Lis. Ja, nu behøver jeg hjælpt igen!”. Jeg er så glad for, at arkivets brugere føler sig godt hjulpet og henvender sig igen, og jeg har sikret mig, at vi får Ulla Pedersens resultater i arkivet!

 

En anden forespørgsel lød:

På Thisted Bibliotek er vi i gang med at planlægge en eller anden form for markering af 200 året for Christen Kolds fødsel. Vi laver selvfølgelig udstillinger, men overvejer også at arrangere et foredrag. Vil derfor høre jer, om I har gode ideer til en god foredragsholder, der kunne bruges i denne sammenhæng? Her var det bibliotekar, Lene Malle, der spurgte, og her glæder jeg mig over, at biblioteksvæsenet finder Friskolearkivet!

En tredje forespørgsel lød:

Jeg har en forespørgsel fra en engelsk forfatter som er ved at udgive en stor bog om ’The Pursuit of Power’, hvor han omtaler skolens indflydelse på magten. Jeg har overtalt ham til at inkludere et afsnit om Grundtvig, og til det er jeg i gang med at skrive et afsnit til ham. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan friskolerne (og andre frie skole-former) udviklede sig fra 1851 og frem. Hvor mange skoler var der fx i 1860, 1865, 1870, 1880 osv.? Har vi disse tal? Og er der overhovedet belæg for påstanden om, at der kom betydeligt flere friskoler og højskoler efter 1864?

En fjerde henvendelse, der har varet fra den 20. januar 2015 frem til foreløbig den 8. november 2015 er om arkivalier og materialer fra Harald Bredsdorff blandt meget andet af flere her kendt som tidligere forstander på Den frie Lærerskole. Margrethe Kihldorph, Bredsdorffs datter, og hendes mand gæstede os i arkivet med efterladte materialer fra Harald Bredsdorff, og jeg har besøgt Margrethe og hendes mand, Hans Kihldorph, i deres hjem i Roskilde, hvor jeg blandt andet hjembragte en lydoptagelse, hvor Margrethe Kihldorph fortæller om hendes far, og om hvordan det var at vokse op i det ofte ”omflyttende” Bredsdorffske-hjem – det var en skøn fortælling Margrethe fortalte!

En femte forespørgsel lød:

Kære Lis

Jeg skriver til dig, fordi jeg rigtig gerne vil finde ud af, hvem der var med til at starte Lille Egede Friskole. Jeg har nemlig på fornemmelsen, at jeg engang fik at vide, at min oldefar havde været med. Han hed Mads Christian Larsen (senere tog han navnet Stubager efter hans gård, som ligger tæt på friskolen, som hedder Stubagerhus - men det er ikke den gård, hvor skolen startede). Vi ved, at vores mor og hendes søskende var elever på skolen fra sidst i 1920'erne og frem.

I går var min søster og jeg på tur på egnen for at "snuse" og vi mødte faktisk en nuværende lærer på friskolen, som kunne fortælle, at at var Christen Kold, der i sin tid sendte en af sine lærere til Sjælland for at starte friskole, og så tænkte jeg, om min oldefar måske har været med i bestyrelsen eller lignende.

Jeg vil blive meget glad, hvis du kan hjælpe mig eller måske henvise til steder, hvor jeg kan få oplysning.

 

Jag vil ikke nævne flere eksempler, men jeg tror, at I har fået et indblik, hvilke henvendelser vi får til arkivet. Og jeg siger udtrykkeligt: ”VI!”.

 

Selv om jeg som daglig leder af Friskolearkivet i nogle sammenhænge måske med fordel kan benævnes ”arkivar”, så må jeg skuffe jer med, at jeg dybest i hjertet er ”bibliotekar”, og en af bibliotekarernes største ”dyder” er at finde kilder. En af bibliotekarernes største ”svagheder” kan være ikke at vide noget som helst, før det er tjekket en, to eller tre gange… Så derfor er alle henvendelser til arkivet til ”Vi” selv om der måske står ”Kære Lis”! Og her vil jeg med stor glæde pege på arkivudvalget – den vigtige forpost, der også ofte arbejder ”usynligt” med sikkert!

Selvfølgelig holdt Birte et stilsikkert foredrag om Christen Kold på Thisted Bibliotek, så kunne de ikke få en mere vidende foredragsholder og så, så god en formidler!

Cecil svarede ”over night” på spørgsmålet om de frie skolers udvikling fra 1851 og frem, og jeg mener ”over night” for forespørgslen kom den 18. april sent om aftenen, og den 19. april først på natten, kom svaret fra Cecil – det er da en meget høje svarprocent fra et ”lille” arkiv som vores!

 

Spørgsmålet om ”Lille Egede Friskole” klarede jeg selv – men med hjælp fra Gertrud Friedrichsen mangeårig lærer på skolen og desuden skolehistorisk interesseret – en sikker kilde!

 

Og sådan kan jeg sidde og få en forespørgsel en sen aften- eller nattetime, og finde mine kilder, der altid er derude, hvilket privilegium – STOR TAK til kilderne for det!

Det er til stor gavn for arkivet at kende sine kilder, og ikke nødvendigvis selv ”gå med en halv vind”, men finde de vidende mennesker, der kan tillade sig at løbe med en hel storm!

 

Arkivudvalget – er et kapitel for sig, der arbejder sig støt og ikke nødvendigvis altid roligt igennem de mange, mange opgaver vi har i arkivet, og opgaverne er mange og kan synes uoverskuelige, men så ruller kontorstolen og drejer rundt om sig selv og forsikrer: ”At vi skal glæde os over det, vi når, og ikke stresses over det vi ikke når!”

 

Stor TAK til mine ”kilder” Anne Simonsen, der blandt andet rundsender alle hilsner fra Friskolearkivet til alle medlemsskolerne i Dansk Friskoleforening, til styrelsen og til diverse udvalg. Stor TAK til de måske mere anonyme medlemmer af arkivudvalget, der ikke mødes med os i arkivet hver uge men som sidder og arbejder for arkivet foran deres computer, det gælder Mona Nielsen, der registrerer arkivalierne i Arkibas og er webmaster på arkivets hjemmeside. Det gælder også Birte Gam-Jensen, fra hvem der troligt dukker flere nye anmelder af ældre, væsentlig friskolelitteratur op i min indbakke til synliggørelse på vores hjemmeside. Tak til Henrik Olsen, der altid er klar til at besvare de mere spidsfindige spørgsmål omkring Arkibas-finurligheder. Tak til ”Månedens Friskoler” det er væsentligt at arbejde med både gamle og helt nye skoler i den sammenhæng til synliggørelse på hjemmesiden, men hvor alt også registreres i papirform til arkivet – 8 skoler om året. Tak for ”likes” og input til arkivets Facebook, og her må vi konstatere, at Christen-Kold-opslagene har ”hittet” igennem 2016.

TAK fra min side til styrelserne og til Ebbe, uden jer som sparringspartnere var den daglige leders liv fritsvævende og ikke sikkert understøttet af gode dialoger om dette og hint om arkivet, der skal være sikre pejlemærker at styre efter!

 

Den rullende kontorstol ruller fortsat og drejer om sig selv med tak til og fra Den frie Lærerskole til både Skagen og Gedser! Og såmænd også til Vesterskerninge, hvor arkivets formand bor – tak Birte for mange gode sparringssamtaler om det hjulene drejer om nemlig Friskolearkivet!

 

Lis Eriksen Toelberg/Daglig leder af Friskolearkivet i Ollerup

 

I dag har det været en speciel dejlig dag for Friskolearkivet! aug. 2015

 

Jeg har været på besøg hos Margrete og Hans Kihldorff i Roskilde. Margrete Kihldorff er datter af Harald Bredsdorff, der blandt meget andet i sin flittige arbejdsgerning, var forstander på Den frie Lærerskole i Ollerup fra 1953 til 1967. Dagens udgangsvinkel var, hvordan det var at være barn i Bredsdorff-hjemmet over frimenigheden på Stevns, skolederhjemmet ved Ryslinge Friskole, Farsø-Trængstrup (og Støvring-) Frimenighed og forstanderhjemmet i Ollerup hele tiden nye hjem og nye udfordringer for Ebba og Harald Bredsdorff, og dermed også med nye udfordringer for deres børn. Igennem alle barndomsårene var det spartanske sommerhus ved Tårup Strand, som Harald Bredsdorff byggede af forhåndenværende materialer sammen med sin gode ven Garnæs Petersen, specielt børnenes faste "holdepunkt" - uden lys, vand og toilet - var sommerhuset dét, der var der hele tiden...

Jeg har en lydoptagelse af samtalen med Margrete og Hans Kihldorff, og den er af en varighed på omkring 2 timer. Jeg glæder mig til at renskrive dele af samtalen, når vinteren sænker sig over landet. I kan glæde jer til at læse "barnets " beretning om præstehjem, friskolehjem og højskolehjem, det er spændende læsning, og Bredsdorff-børnene havde to specielle og på hver deres måde stærke forældre, der kæmpede for det frie og folkelige liv!

Venlig hilsen Lis Toelberg

 

Sommerferie er godt, men det er også dejligt at være i gang igen! - aug. 2015

 

Efter en god sommerferie er styrelserne kommet i arbejdstøjet igen, og det er arkivudvalget også - alle er klar ved lugerne. I selve arkivet arbejder vi blandt andet med sortering af skolearkivalier, ligesom vi foretager en større omrokering af arkivets samling, så vi udnytter pladsen bedre i lokalerne.

Skulle nogle af jer have tid og lyst til, at være med i det arbejdende arkivudvalg, så er I velkomne, vi kan bruge flere hænder, arbejdet er mangfoldigt, og vi har et godt samarbejde!

 

 

Årsberetning for Friskolearkivet den 19. maj 2015

 

Som sædvanlig er det dejligt at kunne fortælle om endnu et meget travlt år i Friskolearkivet.

Vi er meget glade for den tillid medlemsskolerne viser os ved at aflevere skolernes historie til Friskolearkivet. Der findes ingen fortællinger fra de frie skoler, der er ligegyldige, det gælder alt fra nyhedsbreve, avisartikler, indkaldelse til generalforsamlinger og forældremøder og meget mere, der til sammen er med til at give et billede af skolernes kultur og historie.

Fra Dansk Friskoleforening har vi modtaget kassevis af arkivmateriale i forbindelse med flytningen fra Faaborg til Båring og fra Pensionskassen af 1925 har vi fået samtlige arkivalier, der blandt omfatter medlemsarkivet. Arbejdsløse bliver vi heldigvis ikke.

I det kommende år skal arkivstyrelsen mødes med repræsentanter fra Lilleskolerne, der har udtrykt interesse for at aflevere foreningens arkivalier til Friskolearkivet. Baggrunden er, at Lilleskolernes Forening i foråret er slået sammen med Dansk Friskoleforening. Det er derfor også helt naturligt at tilbyde lilleskolerne, at de kan anbringe skolernes arkivalier hos os, og der vil blive taget kontakt til de enkelte skoler efter sommerferien.

 

Arkivudvalget

Heldigvis har vi et meget aktivt arkivudvalg, der påtager sig et stort og væsentligt arbejde med at sortere, registrere, fremstille plakater, foldere, vedligeholde hjemmesiden og meget mere. Jeres indsats er uvurderlig, for selv om Lis arbejder mange flere timer end der står i hendes ansættelseskontrakt, så er det begrænset, hvad et menneske kan nå.

 

Brug af arkivet

Det er dejligt at kunne konstatere, at arkivet bliver brugt af mange mennesker til mange forskellige formål blandt andet:

Et ”genforeningsmøde” for elever fra Gravvænge Friskole, der lukkede i 1971. Forud for mødet besøgte initiativtagerne arkivet og fik genopfrisket skolens historie. På ”genforeningsdagen” var det fantastisk at være at være ”en flue på væggen”, og at opleve hvad det betyder for den kollektive hukommelse, at historien findes og at lytte til glæden over de fælles minder.

Der har været to 150 – års jubilæer på henholdsvis Refsvindinge og Vester Skerninge Friskole. I Refsvindinge blev der lavet 8 store historiske plancher, der er sat op udenfor på Refsvindinge Friskole. En alternativ historieformidling, der bliver læst af både forældre og børn. Vi har glædet os over kommentarer som: Vi har fundet ud af, at det er rigtig vigtigt at kende historien, hvis vi skal bevare værdierne. Uden arkivalier havde det af gode grunde ikke været muligt at værne om historien. På Vester Skerninge Friskole blev der lavet et skolemuseum i forbindelse med jubilæet, en flot formidling af historien, der skabte stor glæde på jubilæumsdagene den 8. og 9. maj. Det er muligt at se udstillingen de næste 4 uger. Der blev ligeledes skrevet en friskolehistorie i børnehøjde, der fortæller elevers skolehistorie på Vester Skerninge Friskole fra 1865 til i dag. Heller ikke det ville have været muligt uden arkivalier og billeder fra arkivet samt tidsskrifter og bøger fra vores arkiv.

Vi har haft besøg af private personer, der gerne ville vide noget om deres friskole, eller om et familiemedlem, der fx har været lærer på en friskole. Opgaverne er mangfoldige, og det er vigtigt for os endnu engang at understrege, hvor meget det betyder for arkivets kvalitet, at Lis Toelberg altid er parat til at lytte og løse de stillede opgaver. Det er meget sjældent, at Lis må opgive at løse en stillet opgave, og der er mange af dem.

 

 

Friskolehistorien

Vi har arbejdet hårdt med den nye friskolehistorie. I redaktionsgruppen er Laust Riis- Søndergaard, Mette Havsteen – Mikkelsen og undertegnede. Vi har haft løbende kontakt med forfatterne, og i november blev der afholdt et forfattermøde på Den frie Lærerskole, hvor forfatternes synopser til de enkelte afsnit blev diskuteret. Mette Havsteen – Mikkelsen, der redigerer friskolehistorien, kommenterede synopserne, og det er hende, der har kontakten til forfatterne i skrivefasen frem til det endelige manuskript.

Cecil Christensen og jeg har været i dialog med Dansk Friskoleforening vedrørende udgivelse af friskolehistorien. De vil gerne stå for udgivelsen, når vi har skaffet de 137.000 kroner, der er de budgetterede omkostningerne for udgivelsen. Cecil har udarbejdet samtlige dokumenter omkring økonomien.

Der er søgt forskellige fonde dog uden noget positivt resultat. Når det hele ser lidt sort ud, kommer der ofte et lys for enden af tunnelen. Cecil fik den geniale ide', at der kunne udgives et bind 2, hvor medlemsskolerne får mulighed for at præsentere deres skole med en eller to sider mod betaling. For en side betales 3000 kroner for to sider 5000 kroner. Omkostningerne svarer nogenlunde til, hvad en annonce koster i et dagblad, men med blot 60 skoler kan det finansiere udgivelsen af begge bind.

Der er sendt opfordring ud til samtlige medlemsskoler. Der er stor interesse omkring projektet, og vi er overbeviste om, at vi nok skal nå målet til deadline den 1. juli.

 

Økonomien

Udover de beløb, der kommer fra Støtteforeningens medlemsskoler og de personlige medlemmer, får vi hvert år et tilskud på 60,000 kroner fra Dansk Friskoleforening samt fri husleje, varme og internetforbindelse fra Den frie Lærerskole, og uden den støtte er det ikke muligt at drive Friskolearkivet, som vi i styrelsen er overbevist om har en vigtig plads i den kollektive hukommelse, der kan formidle forståelsen for et menneske- og dannelsessyn, der fremmer selvstændig tænkning, glæde ved at lære og ikke mindst en undervisning, der tager udgangspunkt i skolernes værdigrundlag frem for en rigid statslig styring.

På vegne af Friskolearkivet

Birte Fahnøe Lund

 

”Fra den rullende kontorstol”… Til årsberetningen for Friskolearkivet 2015

Hvad vejer en hest? En hest på omkring 2,10 i stangmål vejer 600-700 kilo… I år ville jeg virkelig gerne have haft en sækkevægt i arkivet, for når vi bærer flyttekasserne ned mærker vi først, hvor meget de vejer – arkivalier vejer tungt- både i fysisk og i historisk tænkning! Og som antallet af kasser vokser igennem året, så ligger det først for at overveje, hvor mange kilo, det egentlig samlet set bliver til. Og jeg vil tro, at vi har modtaget, hvad der svarer til en god stor hest på 650 kilo i år…

Når vi bærer kasserne ned, tænker jeg: ”Succesen fortsætter – der er tillid til arkivet i friskoleverdenen, samtidig med at et arkiv, der ikke indsamler arkivalier bliver en statisk institution, der kun lever og regerer indenfor sine egne vægge. Formidling skal med!

Og hvad er det så vi har fået ind? Her et uddrag.

 

På grænsen til sommerferien sidste år var Birte Fahnøe, Hans Nørgaard og jeg på Egebjerg Friskole, hvor vi fik skolens historie fra 1863 og frem til i dag med til arkivet. Desværre måtte Egebjerg Friskole lukke som friskole til sommerferien i 2014. Men Egebjerg Friskoles eksistens er ligesom andre friskoler, der må lukke med til at give et samlet billede af den skolehistorie, der har været i et givent antal år… Og derfor er deres arkivalier væsentlige at indsamle både til nuværende eller senere forskning.

Fra ”Skørbæk-Ejdrup Friskole og Naturbørnehave” har vi i år fået betydelige arkivalier af den del af skolens historie, der ikke endte i mosen – ”mosehistorien” kan Cecil allerbedst fortælle. Som den nuværende skoleleder Per Svaneborg skrev til mig: ”Jeg har omkring 16 flyttekasser mere, så der er lidt mere for Cecil at arbejde med”…

Solveig Rauer har i dette år draget omsorg for, at vi har modtaget det, som Eilif Frank har efterladt af historie omkring Biblioteket for det Folkelige Arbejde og Friskolearkivet, det er væsentlige arkivalier omkring arkivets egen opståen og historie. Solveig har også givet os et dejligt arbejdsbord, også stor TAK for det !

Et personarkiv, som jeg også har stor veneration overfor er personarkivet fra Dorte Thirslund. Dorte og hendes mand Poul-Erik var mentorer for mig i mine første spæde skridt i formandskabet på Lille Egede Friskole. Dorte er i dag dement, men aftalen om at overdrage personarkivalierne til Friskolearkivet havde Dorte helt og fuldt taget, inden hun blev dement. Dorte var, da hun forskede til sin bog: ”Friskolelærernes livsvilkår” fuld af beundring overfor den service og de arkivalier hun fik fra Biblioteket for det Folkelige Arbejde. At Dorte har foretaget måske den betydeligste friskoleforskning i nyere tid, er der ikke nogen tvivl om. Det er godt at have mål og drømme, og det er tydeligt at se i Dortes personarkiv, at hun havde endnu mere forskning i støbeskeen.

”Månedens Friskole”, der igennem året præsenterer medlemsskoler af Dansk Friskoleforening er et stort aktiv både for skolerne og for arkivet, og det direkte samarbejde med skolelederne rundt i landet er vigtigt i den løbende synliggørelse af, at arkivet er her.

I arkivets- og i Støtteforeningens vedtægter er det præciseret, hvad der er styrelsens og støtteforeningens virke. Men jeg synes, at der mangler en væsentlig tilføjelse - nemlig, ”at styrelsen med Birte i førertrøjen, støtteforeningen, forretningsføreren, andre der giver et nap med sammenlagt med arkivudvalget er guld værd”! Ja, ikke mindre end guld værd! For i aktivitet er I garanter for, at friskolernes og de ”frie” foreningers og institutioners idégrundlag både bevares og formidles. Fra den rullende kontorstol ses det også, at det ikke er helt ligegyldigt, hvem arkivets ”omsorgspersoner” er! ”Enere” er I, for I har noget, som man kun får med årene – nemlig større viden og erfaring. Hvem melder sig ind i historien i en tid, hvor hurtighed, parathed, udvikling m.m. er dagens trend? Det gør de personer, der ved, at det netop under store omskiftelser, er væsentligt at bevare rodfæste, og at formidle det rodfæste for nuværende og kommende generationer. Når jeg arbejder i arkivet så har jeg alle døre åbne, og igennem dem, ser jeg mennesker, der langt tilbage i friskolernes historie begyndte at indsamle historien, jeg ser ansigter, der har lagt deres engagement for bevaring af arkivalierne, og når jeg lukker en arkivkasse op, så ser jeg lærere, forældre og andre, der for længe, længe siden drev friskole på netop deres skoles værdigrundlag, samlet set har vi en uvurderlig skat i arkivet, der både historisk, nutidigt og fremtidigt beskriver skolernes mangfoldige virksomhed bygget på et unikt frihedssyn!

I november og december havde vi fornøjelsen af at formidle friskoleviden til Trine Rehder studerende på DPU, og her var jeg vidne til, hvad viden og erfaring kan – Cecil fortalte uafbrudt i 4 timer for Trine om de folkelige bevægelser fra de første dage op til skolernes- og institutionernes virke i dag, det kunne hvem som helst ikke have gjort. Imens det stod på, sad Ole og sorterede ”Gudmindrup Friskole” – støt, roligt og med logisk tænkning. Trine fik henholdsvis 10 og 12 i sine projekter, og hun havde ikke forhåndskendskab til de frie skoler udover, at hendes bror kom i friskole til 8. klasse og undergik en total forvandling. Arkivudvalgets – og Birtes arbejde har igennem de sidste par år betydet, at jeg ikke længe føler, at jeg arbejder på akkord. Jeg opdagede en gang sidste sommer, at jeg er gift med Bent, at vi har børn, og at vi snart skal have kobberbryllub! Kollegaer i dagligdagen, på nettet og på telefonen er guld værd, den samlede trop gør så meget mere muligt for arkivets nuværende og kommende brugere – Tusind TAK for det!

Arkivalierne er således kommet ind i vægtklassen en hel hest i år. Mange papirer, der for hvert ark skal vurderes til registreringen i Arkibas. En fra arkivudvalget udtrykker: ”Jeg havde godt nok aldrig forestillet mig, at det er så kedeligt”… Nej, der er ingen overspringshandlinger til gengæld blev 2015 året, hvor det alligevel blev sjovere, at sidde på arkivpindene, idet Arkiv.dk gik i luften i februar. Så mange, mange år har vi ventet på, at vores samlinger blev synlige for omverdenen, nu er det sket – herligt! Slutteligt vil jeg sige, at vi skal glæde os over det vi når, og det vi gør grundigt, så det er elektronisk og fysisk genfindeligt for eftertiden – og ikke lade os gå på af det vi ikke når. Jeg har en spand fuld af optimisme, og jeg deler gerne ud fra den!

Lis Eriksen Toelberg/ Daglig leder.

 

 

 

På landsmødet blev endnu en kampagne skudt i gang, nemlig en opfordring til at blive personlige støttemedlemmer i arkivet. Vi har allerede 20 personer på listen over støttemedlemmer, og vi tror på, at vi ved fælles hjælp kan skaffe mange flere. For at udbrede ideen er opfordringen meget synlig på vores hjemmeside og på facebook. Dog tror jeg, at det er ved personlig henvendelse til friskolefolk og andre med interesse for skolehistorien, vi får flest medlemmer. Og hermed en opfordring til alle deltagere om at være aktivt opsøgende.

 

I marts holdt vi et ”købmandsmøde”, hvor vi havde inviteret en række innovative og kreative mennesker. Formålet var at finde nye opfindsomme ideer til at skaffe penge til arkivet. Der blev sat mange skibe i søen, og vi har fået stor inspiration til det videre arbejde med at nå frem til en varig og stabil økonomisk situation.

 

Vi har søgt om en ekstra bevilling fra Friskoleforeningen i 2014. Det blev et afslag begrundet med de store udgifter til flytning fra Faaborg samt ansættelse af nye konsulenter.

 

Konklusionen vedrørende økonomien er, at vi er optimistiske, og arbejder hårdt med nye ideer, og at vi heldigvis ikke skal fyre Lis i indeværende år, da en anonym giver har indsat 55.000 kroner på Friskolearkivets konto, hvilket dækker alle lønudgifter og andre omkostninger. Tusind tak til den anonyme giver.

 

Vi er nået meget langt med den nye friskolehistorie. Aftalerne med forfatterne er på plads. De økonomiske overslag til forfatterhonorar samt honorar til ekstern redaktør og billedredaktør er fastsat. Mette Havsteen-Mikkelsen har sagt ja til at være ekstern redaktør. Vi mener, det er et godt valg, da hun kender de frie skoler som arkivleder på Vartovarkivet, desuden hat hun udgivet en del bøger.

Lis Toelberg er helt uundværlig som billedredaktør og professionel hjælp til at finde artikler og bøger til friskolehistoriens forfattere.

Friskoleforeningen har bekræftet, at bogen kan udgives på deres forlag, og at foreningen bidrager med lay-out af teksten samt sørger for aftaler med trykkeri.

Her er det på sin plads at takke Laust Riis-Søndergaard, der er en del af redaktionsholdet, når det drejer sig om beskrivelse af indhold samt kontakt til forfatterne vedrørende de nødvendige aftaler.

Der er en del aftaler, der skal på plads inden vi kan begynde at søge fonde. Cecil Christensen og jeg vil meget snart gå i gang del af processen – for uden fondsmidler ingen friskolehistorie. Vi tror selvfølgelig på, at det er muligt at finde fondsmidler til bogen. Vi har sammensat et hold af forfattere, der både brænder for og har et stort kendskab til de kerneområder i en værdibåren grundtvig- koldsk friskole, vi mener, der er vigtige at få beskrevet i en historisk og nutidig kontekst med et blik ind i fremtidens udfordringer.

 

Kerneområderne i den nye friskolehistorie er:

•Barnet og barndomstiden – forfatter Ove Korsgaard

•Pædagogik, dannelse og værdigrundlag i de frie skoler – forfatter Knud Bjarne Gjesing

•Et eksemplarisk afsnit om frihedskampen i 1800- tallet – forfatter Birte Fahnøe Lund

•”At stå mål med” - forfatter Thorstein Balle

•Friskoleforeningen og dens historie – forfatter Cecil Christensen i samarbejde med Ebbe Lilliendal

•Fortælling – forfatter Mogens Krabek

•Morgensang og sangtraditionens betydning i de frie skoler – forfatter Ingegerd Auken

•Lærerrollen i de grundtvig-koldske friskoler – forfatter Aners Bech-Thøgersen

•Fremtiden – et bud på, hvordan de frie skoler kan være med- og modspillere i et globaliseret samfund – forfatter Laust Riis- Søndergaard

•Et statistisk afsnit, der med tal beskriver de grundvig-koldske friskoler før og nu – til dette afsnit vil vi undersøge et samarbejde mellem friskoleforeningen og Det Nationale Videncenter for Frie Skoler

 

 

Det er tanken, at bogen skal udgives til Kolds 200 -års fødselsdag i marts 2016. Det kunne være rigtig spændende at fejre fødselsdagen i Thy med en stor skolefest, der med mange vinkler sætter fokus på det friheds- og dannelsessyn, der forhåbentlig fortsat kan forblive et kendetegn for det danske uddannelsessystem. Den gode historie skal fortælles igen og igen, hvis den skal have sin gang på jorden i fremtiden.

 

Det er også tanken, at der skal laves et site på Friskolearkivets hjemmeside med levende fortællinger fra elever, forældre, lærere og skoleledere, hvor de fortæller om deres oplevelser, holdninger og visioner om dannelse/uddannelse i de frie skoler. Til dette formål søgte vi Energi Fyns almene fond. Vi fik desværre afslag. Men det betyder ikke at vi opgiver. Det er det dummeste man kan gøre, der er mange fonde derude, og det skal nok lykkes. I januar var jeg til et møde om Fundraising. Og i den forbindelse har jeg fået en masse ideer og tips, der forhåbentlig vil være til gavn, når vi for alvor går i gang med at søge fonde.

 

 

I september 2013 var Lis og jeg inviteret til åbningen af den nye tilbygning til Møntergården, hvor udstillingen: Fyn midt i Verden blev åbnet. Anledningen var, at vi fra arkivet har udlånt Kolds protokol fra Dalby til den del af udstillingen, der omhandler dannelse og uddannelse. Protokollen står i en flot montre, og er til at få øje på for alle museets gæster. Det er dejligt, at vi kan medvirke til at formidle vores historie i en større offentlighed.

 

Som den sidste del af styrelsens beretning vil vi takke arkivudvalget for deres vigtige arbejdskraft og selvfølgelig Lis, der altid står til rådighed både hvad angår formidling, indsamling og registrering. Som formand er det en stor styrke, at Lis og jeg kan samarbejde og støtte hinanden – både når det brænder på, og når vi heldigvis bare selv kan brænde.

 

Tak til Anne, formand for Støtteforeningen, for din begejstring. Du kæmper med næb og kløer for bevarelsen af friskolehistorien og den kollektive hukommelse, der ikke må forsvinde, hvis vi skal huske, det friheds -og dannelsessyn, der er grundlaget for de frie skoler.

 

Som en del af styrelsens beretning vil Lis fortælle fra den rullende kontorstol om dagliglivet på arkivet.

 

 

På vegne af Friskolearkivet

Birte Fahnøe Lund

 

 

Fra den rullende kontorstol (til årsberetningen for Friskolearkivet 2014)

 

For det daglige arbejde står arkivets fornemme formålsparagraf med at indsamle, registrere, opbevare og formidle arkivalier fra vores baggrundsforeninger altid som lysskriften på væggen for alle aktiviteter! Og jeg skal da love for, at opfyldelsen af formålsparagraffen er blevet meget, meget ”sjovere” med det aktive, interesserede og aktivt arbejdende arkivudvalg, som Friskolearkivet er så begunstiget at have!

Til et hovedstyrelsesmøde i Dansk Friskoleforening for et par måneder siden, hvor jeg under meddelelser stort set altid bringer ”Nyt fra Friskolearkivet”, var min umiddelbare udmelding: ”Det har aldrig igennem flere år gået så godt, som det gør nu – altså lige bortset fra det økonomiske”… Og sådan er det!

 

Arkivudvalget består af:

Mona Nielsen, min tidl. kollega på Skælskør Bibliotek, der udover at trylle med vores hjemmeside som webmaster, har fået en stor og dejlig verden i tilgift – nemlig friskoleverdenen, som Mona ikke tidl. har stiftet bekendtskab med. Laust oplevede Monas begejstring under frokosten en dag, da Mona med lys i øjnene fortalte om, hvordan hun ser den frie skoleverden som en skoletilbud med så store styrker på et godt fundament og med en historie så mangfoldig og væsentlig, så den bare skal bevares! Udover at være webmaster, så er Mona også den, der sidder klar til Arkibas-registrering, når vi har sorteringerne klar.

 

Og hvis der er nogle finesser omkring Arkibas, som Mona og jeg ikke kan løse, så er Henrik Olsen vores hotline og Arkibas-ekspert klar på mail eller mobilen, og du er der altid, Henrik, når jeg ringer – vi kan også se frem til, at du fra den 1. januar 2015 kommer med herned engang imellem igen - ja, ja arkivet er begunstiget!

 

Birte Gam Jensen – kære Birte jeg er så imponeret over dine litteraturvalg for anmeldelserne, som brugerne har glæde af på arkivets hjemmeside. Du er god til at vælge dele af den gamle litteratur, der kan bruges nutidigt, og du anmelder med viden, brod og glimt i øjet! Hvis I ikke allerede har læst anmeldelserne, så gør det, det er værd at bruge tid på.

 

Og jeg skal da også love for, at du, Cecil, er sprunget lige ind i orkanens øje med stil! Din viden, hukommelse, overblik og ærøske stoisisme… er af stor værdi, jeg vil nærmest sige, at du er kommet på den rette hylde… Laust Riis-Søndergaard bad mig om en tidslinje over 5 skoleformers lovgivningstiltag og andre betydelige hændelser, der blev afgørende for skoleformernes virke, efter et møde imellem Laust, Cecil og jeg så gik der tre dage (og tre nætter, tror jeg…), så kom mailen med første udkast fra Cecil. Den opgave kunne enhver ikke have løst! At jeg så også lærer lidt ærøsk, det er da en stor udvidelse af min horisont efter årene med det fynske og det jyske, er det fint, at snuse til det ærøske! Man kan slå trillebør og hjulbør op i ordbogen men ikke ”hjulbar” – det skal man vist være Ærøbo for at vide, eller også skal man kende Cecil. Ja, ja jeg har meget at lære endnu…

 

Med Bent Toelbergs rolle i arkivudvalget er det ligesom med ”I.P” i den danske serie ”Rejseholdet”, når opgaverne uddeles, så siger lederen, Ingrid, altid afslutningsvis spørgende: ”Og, I.P?” hvortil han svarer: ”Resten!”, og sådan er det med dig Bent, arkivet er begunstiget med, at du har adgang til alle de dyre søgebaser, at du kan bruge dem, og dertil at du slutter op om diverse opgaver – ja, ”resten”. Forud for vores udstilling på landsmødet spurgte jeg dig midt i hurlumhejet af redigering, kopiering, præsentationsfolder, indstik, mælkejunge-slogans, papkasser, lysestager, abesnot og rotunder, om jeg overhovedet er til at holde ud at være gift med? Hvortil du svarede: ”Kedeligt bliver det aldrig!”.

 

Ole Nielsen du blev introduceret til arkivudvalgsarbejdet i sidste uge, og du har et solidt fundament for at gå lige ind i arbejdet. Da du begyndte dit lærerarbejde var det indledningsvis med et år i folkeskolen, derefter var du og Lone lærerpar på Faarevejle fri- og efterskole, så var I skolelederpar igennem 9 år på ”Hoven” og så blev sejlene sat som lærere på Odense Friskole – et arbejdsliv, der kvalificerer dig til arbejdet med arkivalierne. Og det bedste er, at du efter introduktionen, ikke er blevet skræmt væk men derimod glæder dig – og fra nu af kan du også se frem til aldrig at blive arbejdsløs…

 

Arkivalierne og historien er centrum! Men hvad var det hele værd, hvis ikke vi havde en visionær styrelse? Og det har vi, og det er med dig i spidsen, Birte, altid trækker du foran, altid er du fyldt op (ved siden af alt det andet) med det, der står dit hjerte nær – nemlig Friskolearkivet, den frie skoleverden – tilvalget, ikke fravalget – forældrene, lærerne og eleverne – det stærke team, som vi i arkivet forsøger at holde styr på! Og du fægter ikke i blinde, du vender og drejer alle hjørner og kroge af arkivet og tager fokus, som det er bedst! Hvis I ikke har haft tid til at se filmen, hvor Birte bliver interviewet i ”Lærer for livet”, så gør det, der er link på arkivets hjemmeside, det er så godt gået, Birte! Vi er begunstiget med dig i spidsen!

For mig er det til megen inspiration, at være med til både styrelsesmøderne, hvor alle bidrager og giver væsentlige input og til møderne i støtteforeningen, hvor Anne med alle sine franske minder i rygsækken siger: ”Jamen for mig kan det ikke være anderledes, end at vi skal bevare det fantastiske tilbud, som friskolerne er og l´historie étonnante!”

 

Mails med scanninger er blevet flere end brevforsendelser til dig, Ebbe, mails hvor jeg afslutter med ordene: ”Hils hundene og klap Birte – eller er det omvendt”… Du er derude, og det er også nødvendigt og samtidig trygt, når vi nu på trods af, at regnskabet måske ikke er så stort, alligevel skal give det stor bevågenhed!

 

Til synliggørelsen hører artikler og nyt stof til hjemmesiden (gennemsnitligt er 850 inde på vores hjemmeside pr. måned), facebookopslag – vi har 111 faste følgere – 106 i Danmark, 2 i Norge, 1 i USA og 1 i England et kig udover de danske følgere fortæller, at vi f.eks. har 3 i Struer, 2 i Ulbølle og 14 i København. Procentvis er der 65% kvinder og 35% mænd. Jeg mener, at der er gennemsnitligt 300 personer forbi vores opslag, det mindst sete var på 42, det højeste var på 856 personer. Og så er jeg sikker på, at vi den vej når flere unge, end vi ellers har gjort. Til det meget synlige hører også, at vi i år er kommet med på miniarkibas, der i år konverteres til Arkibas.dk, det har vi ventet på i mange år, og det betyder, at det vi har i arkivet via vores hjemmeside er synlige for andre end os selv – et kæmpeskridt for synligheden og dermed for vores brugere!

 

Indsamling, sortering, registrering, f.eks. har Cecil og jeg været alle medlemsskolernes regnskaber igennem for omkring 30 år heraf er regnskaber for 29 eksempelskoler gemt og registreret i arkibas – en af dagene sagde jeg til Cecil, da vi sorterede: ”Vær sød at vække mig, hvis jeg skulle falde i søvn”… Cecil fik sin ilddåb med sortering og registrering af ”Vester Vedsted”, og efter den uendelige række af skoleregnskaber, så er det et helt frikvarter, at være i gang med det, der først kunne synes som den lange vandring – nemlig skolesorteringer et frisk pust i forhold til regnskaberne.

 

Hverdagen i arkivet er også formidling til arkivets meget forskellige brugerflade, indgåelse af tidsskrifter, fotos til fotogalleriet på hjemmesiden, kontakter til ”Månedens Friskole” – skolerne er så glade for at være ”Månedens Friskole” og så sent som i går fik jeg en invitation til at komme med til forårsfest på ”Nordvest” i morgen. ”Nordvest” var månedens friskole ved juletid, og jeg var derinde med kamera som fluen på væggen igennem en undervisnigsdag og som gæst ved deres julearrangement.

Alt fra ”Månedens Friskole” udprintes, sorteres og registreres i Arkibas, så vi på den måde også får føjet skoler til arkivfondene – 8 arkivfonde årligt, som vi måske ellers aldrig havde fået ind i arkivet.

 

Samarbejde er nøgleordet i arkivet med de omtalte og dertil med friskoleforeningen, DfL og Friskolernes hus, og det er meget af det min arkivdagligdag går med i et alsidigt og begunstiget arbejde. I april var jeg i Sagnlandet Lejre med et oplæg til dem om, hvordan de kan holde friskole anno 1860, vi må se om ”Krikkebjerghuse Friskole” bliver lukket op for deres gæster 4 uger her i sommersæsonen. Hvis den bliver det, er det på baggrund af et samarbejde imellem Dansk Friskoleforening, Friskolearkivet og Sagnlandet i anledning af skolefejringen ”Skole200år”.

 

Det er også begunstiget, at vide, at skulle vi se et lille glimt af bar flade i arkivet(og det risikerer vi nu ikke), så ved, at der lige om lidt kommer 5 flyttekasser ind ad døren med endnu en spændende skolehistorie, der skal gemmes men ikke glemmes! Så begunstiget er vi i arkivet – smile!

 

Lis Toelberg

 

 

 

 

 

 

På arkivets facebookside kan I se, at Christen Kolds gamle protokol fra Dalby Friskole er blevet udlånt fra Friskolearkivet som en del af de genstande, der sammen med digitale platforme, fortæller Fyns historie

igennem mange årtusinder. Udstillingen ”Fyn midt i verden” er den første permanente udstilling i Odense på Møntergården, hvor det 21. århundredes arkitektur fletter sig fint ind blandt Møntergårdens gamle og smukke huse. Det er en meget inspirerende udstilling, hvis titel udsprang af en lokal anekdote om en dame fra Drejø, der siger til præsten: ”Er det ikke utroligt, at Drejø ligger midt i verden?”. Præsten spurgte, hvad hun mente med det, og hun svarede: ”Jamen der er lige langt fra Drejø til Ærø, Fyn og Tåsinge. Og så må Drejø jo ligge lige midt i verden!”. Derfor er Dalby-protokollen synlig i sin fine glasmontre lige midt i verden som en del af udstillingen!

 

 

”Den nye friskolehistorie” er i projekteringen lige nu dér, hvor forfatterne kontaktes (de fleste har allerede givet grønt lys!). Næste skridt bliver ”forfattermøde”, og dernæst går arbejdet med fondsansøgninger i gang. Et væsentligt projekt ser gradvist dagens lys, og udgivelsen er berammet til 2016 i 200 året for Christen Kolds fødsel.

 

Vi har netop udsendt ”Indbetalingsbrev 2013” til arkivets støtteskoler, og hver en krone af de 3 kr. pr. elev er der meget brug for, og pengene udmøntes øjeblikkeligt i bevaring og synliggørelse af friskolernes og Den frie Lærerskoles historie!

Frederiksberg Friskole er netop nu ”Månedens Friskole” på arkivets hjemmeside www.friskolearkivet.dk . Kig ind og læg specielt mærke til ”skolens stemme”, hvor de gode og nyskrevne artikler om friskolen anno 2013 befinder sig! Læg også mærke til boganmeldelser, hvor væsentlig og lidt ældre litteratur anmeldes ind i en nutidig kontekst.

 

Venlig hilsen Lis Toelberg

 

 

 

 

 

Arbejdet med den nye friskolehistorie, der foretages i et samarbejde imellem Dansk Friskoleforening, Den frie Lærerskole og Friskolearkivet, går støt og roligt frem. Vi er enige om, at det er vigtigt, at alle dele af projekteringen foregår grundigt og velovervejet frem for at fremskynde udgivelsen. Lige nu bliver mulige skribenter spurgt, om de har lyst til at bidrage til antologien - en del af processen, der også medvirker til at give overblik over det økonomiske grundlag for fondsansøgninger.

 

Tre friskoler har nu været ”Månedens Friskole” på www.friskolearkivet.dk, og flere har taget godt imod invitationen til i de kommende måneder at medvirke til den aktuelle historiske dokumentation – det er dejligt! I er fra skolerne velkomne til at spørge om jeres skole kan blive ”Månedens Friskole” på mail lis.toelberg@gmail.com eller på 31791832.

 

Friskolearkivet har gennem repræsentation for Dansk Friskoleforening et ben med i at planlægge grundskolernes fejring af ”Skole for alle i 200 år – jubilæum 1814-2014”, et spændende projekt, der tegner til at bliver en landsdækkende ”skolefest”, der ikke bare skal fejres på skoler, men også på f.eks. biblioteker, arkiver og museer og måske andre steder, lige nu er det kun fantasien, der sætter grænser i projektet – og fantasien fejler heldigvis ikke noget…

 

Mange friskoler er støtteskoler for arkivet, men der kan være mange flere til at løfte den fornemme opgave med at sikre skolernes historie for eftertiden. Der ligger et stort arbejde i at kontakte skolerne for arkivets støtteforening, derfor er enhver henvendelse om at støtte arkivet med 3 kr. pr. elev årligt altid kærkommen!

Lis Toelberg