Billede hvor skolen ses forfra

Skolebillede fra 1889-90. Til venstre ses øverst lærer Karl Smidt, der var ansat i årene 1877-1896. Nederst til

venstre ses hustruen Thora med datteren Valborg på skødet. Den skæggede til højre menes at være skolens

stifter lægprædikant Lars Kristiansen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolebillede fra 1895. Lærer Karl Smidt står til højre, og hustruen Thora, står til venstre

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orup Friskole

1865-1941