Orup Friskole, opr.1865

Roholte Sogn, Sydøstsjælland

 

Hjulmand og lægprædikant i gudelige forsamlinger, Lars Kristiansen, tog initiativ til en friskole, da han ikke ville

sende sin søn i statsskolen. I første omgang blev sønnen sendt til Jens Hansen i Broby Friskole *), indtil han fik

et par gårdejere overbevist om det rigtige med en friskole i den ægte grundtvigske ånd. Skolen gik ind i 1941.

 

Der blev opført en friskole på Orup Mark (nuværende Dyssevej 13), og her holdt skolen til i hele dens levetid. Bygningen var indrettet med lærerbolig, hvortil der hørte en mindre have, som lærer Karl Smidt udtrykte det.

Haven var på 1 skæppeland, omregnet ca. 690 kvm, men vurderingen af størrelsen skal ses i lyset af, at

jordstykket var en afgørende del af lærerlønnen. Med lidt flid kunne haven skaffe et vigtigt bidrag til den daglige husholdning. Karl Smidt var skolens 5. lærer fra 1877 til 1896, og han vil være kendt fra bl.a. Burchardibrevene.

Han lagde ikke skjul på de næringssorger, en friskolelærer måtte leve med. Han fik 10 børn, og trods stor flid fik

han oparbejdet en betydelig gæld, der tvang ham til at søge andet arbejde, selv om han nødigt opgav sine idealer. Klaus Berntsen fik ham hjulpet til en ansættelse i almueskolen i 1896, selv om han var frit uddannet. Hans løn

var på niveau med mange andre friskolelæreres, men det er dyrt med stor familie, og skolen bestod

hovedsagelig af småfolk, der næppe kunne yde mere i skolepenge. De fleste af hans efterfølgere var da også

ugifte lærerinder. Den lille friskole fik med tiden svært ved at leve op til forældrenes forventninger og måtte

lukke på grund af manglende tilgang.

Kilde: Friskolen gennem 100 år bd. 3, A. Ankerstrøm 1949, Friskolelæreres livsvilkår, Dorte Thirslund 1986 og

Faxe Kommunes Arkiver.

 

 

*)

Broby Friskole/ opr.1852

Elisabeths Lyst

Vester Broby Sogn, syd for Sorø

 

I området Lynge – Vester Broby havde den gudelige forsamlingsbevægelse betydelig udbredelse. I denne kreds spillede Ane Jensdatter en central rolle, og efterhånden gav hun jævnligt en religiøst præget undervisning i

hjemmet. I 1852 fik hun sønnen, Jens Hansen, til at overtage undervisningen, og fra da af opstod en egentlig hjemskole, som i løbet af nogle år blev til en friskole. Den blev nedlagt i 1908.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orup Friskole

1865-1941