”Friskoleregistrant”


I Friskolearkivet udarbejdes i disse år en friskoleregistrant, hvor målet er, at registrere og så vidt muligt beskrive de enkelte skoler. Cecil Christensen har allerede nu registreret 430 skoler, der alle er oprettet før 1950.

Friskolerne er medtaget hvis forældreindflydelsen, holdningen eller ideen har været styrende.

Her over sommeren har vi valgt en af de gamle friskoler Orup Friskole til Månedens Friskole . Skolen er for længst blevet lukket, men den er en del af den samlede friskolehistorie, hvor hver enkelt skoles eksistens har haft betydning, og hvor friskolerne har haft stor indflydelse i de lokalsamfund, hvor de har eksisteret.

Vi har ikke årstal og kunstner på denne tegning af Orup Friskole, men det er en smuk tegning, som vi bevarer i Friskolearkivet. Skolen ses bagfra.