Folkebladet Fylla kan bl.a. ses på Odense Centralbibliotek, Københavns Komjunes biblioteker og Statsbiblioteket


 

           

Folkebladet Fylla

I 1903 samledes en kreds af grundtvigske friskole- og valgmenighedsfolk for at skabe et blad under mottoet: "Fri Skole - Fri Kirke".

Da man havde sikret sig 1.500 holdere, udkom det første nummer af "Baunen" d. 6. januar 1904.

Bladet er - under skiftende navne: Bavnen, Friskolens Tidende og Friskolebladet - udkommet uafbrudt siden. Det havde tirsdag d. 6. januar 2004 100 års jubilæum.

Der havde ganske vist før 1904 været forløbere. Folkebladet Fylla udkom som 4 siders ugeblad fra 1869 til 76, men gik så ind.

I 1882 udkom månedsbladet Friskolebladet med 16 sider, men måtte give op igen efter blot syv måneder.

Ti år senere - i 1893 - udkom det otte siders ugeblad Friskolens Tidende. Redaktør var folketingsmand (og senere statsminister) Klaus Berntsen. Bladet blev indstillet efter to år.

Ni år efter blev forsøget gjort for fjerde gang - og denne gang lykkedes det! Det har foreløbigt holdt hundrede år.

[Kilde: Claudi Clausen, Friskolebladet]
Nedenstående er et nummer af Folkebladet Fylla nr. 1 1873