Billeder fra årsmøderAt Friskolearkivet som historisk dokumentation er enestående for friskolerne – det er da et drive, der vil noget!

Vedtægter


Da indsamlingen til arkivet indledtes for 30 år siden var det ildsjæle, der stod bag arbejdet. Og op igennem

arkivets historie var det, som det er i dag, de frivilligt arbejdende, der med ildhu og i samarbejde med den

daglige leder og arkivudvalget, finder nye veje til historiens synliggørelse. Styrelsen arbejder i tæt dialog med

hinanden og i tæt kontakt til det, der sker i friskoleverdenen både i dag og i morgen! 


Men flere personer hjælper med stort eller småt omkring arkivet, "når vi kalder" - det er f.eks. med hjælp

til arkivets hjemmeside, med fotos og artikler, med indsatser og gode råd til administrationen

eller med viden og oplysninger i forbindelse med brugerspørgsmål inden for mangfoldige vidensfelter.


TAK til alle!

Birte Fahnøe

 


  Præsentation af bestyrelsen:


Formand


Birte Fahnøe Lund, Nørremarksvej 50, 5762 Vester Skerninge, tlf. 62242150, 

mail: bifalu@post6.tele.dk


Næstformand


Karen Bisgaard, Hesselhavevej 14, 5856 Ryslinge, tlf: 62672240,

mail: bakkely@mail.dk


Sekretærer:


Lisbeth Riis-Søndergaard, Højskolevej 10, 5762 Vester Skerninge, tlf. 62241702,

    mail: lisbeth_rs@hotmail.dk


Lise Fenger Petersen, Nyhavegaard Stenhavevej 2, Refsvindinge, 5853 Ørbæk, tlf: 58535443,

mobil: 23394134

mail:  lise.fenger@nyhavegaard.dk


Menigt medlem:

Arne Skovmand Christensen, Præstevænget 16, 5700 Svendborg, mobil: 24784899,

mail: skovmandaagaard@gmail.com


Forretningsfører for Friskolearkivet og Støtteforeningen


Ebbe Lilliendal,  Agertoften 46, Tårup Strand 5871 Frørup, tlf. 21723380,

mail: ebbe@lilliendals.dk


Suppleanter


1. Poul Ejvind Hansen, Ferritslevvej 20, Lamdrup, 5800 Nyborg, tlf: 65310145


2. Solveig Rauer, Rønnebærvej 58, Årslev, tlf: 30642865,

mail: rauer.solvejg@gmail.com