Er rødderne i orden?Mange friskoler er støtteskoler for arkivet ved at indbetale 4 kr. pr. elev om

året til arkivet.

I Friskolearkivet gør 4 kr. pr. elev en stor forskel i muligheden for, at vi

forsvarligt kan bevare friskolernes historie som nutidig dokumentation og

som fremtidig sikring for, at de også om 50 år kan sige "Nej tænk, var det sådan i skolerne den gang?"


Enhver støttekrone udmøntes i:


Fælles bevaring af friskolernes historie med indsamling, sortering, registrering og formidling af

arkivalier.

Synliggørelse og udarbejdelse af nyhedsbreve og redigering af hjemmeside.

Betjening af arkivets brugere

Samarbejde med institutioner og personer.

Og så har skoler og personer mulighed for at få ryddet op på den sikre måde til fælles bedste


At formidle historie er at give perspektiv!