Gertrud Friedrichsen
Gertrud Friedrichsen, lærer på Lille Egede Friskole fra 1977-2011, lod sin sidste fællesfortælling i maj 2011 handle om skolemanden Christen Kold og hans liv og gerning, der fik så stor betydning for oprettelsen af friskolerne i Danmark, herunder også Lille Egede Friskole. Lydhørheden under Gertruds fortælling var stor, og Gertrud afsluttede med at overrække en gave til skolen, som souschef Ursula Fiedler og skoleleder Anny Bakmand pakkede ud og hængte på plads ved siden af N.F.S. Grundtvig. (Forud for fællesfortællingen havde Gertrud aftale med skolens pedel, Jan Laursen, at sømmet til Kold-billedet var slået i væggen, så Christen Kold kunne komme på plads i Valhal - samlingssalen på Lille Egede Friskole, hvor der hver dag året igennem afholdes morgensang.).


     

              KOLD CITATER


Vær god ved, hvad du har med at gøre, så bliver det godt ved dig igen


Sluk ikke de andres lys for at dit eget skal brænde klarere,

Men sluk heller ikke dit eget lys for at glimre ved andres


Om eksamen:

Man river jo ikke en plante op for at se, om den gror

Man beder jo ikke et barn om at kaste maden op igen for at se, om det har taget næring af

den


De store spørger om det, de kender svaret på, og de små svarer noget de ikke forstår, men har lært udenad.


Man kan ikke behandle alle ens. (overhead)


Kolds formaninger til nye friskolelærere:

Husk nu, at det ikke er Dem, som har ordet i Deres magt, men at det er ordet, som må få Dem i sin magt.

De skal være tjener, medhjælper for Vorherre!

Kun den kærlighed, der bringer en til at ofre sig for at glæde andre, er der noget ved.


Vi er ikke sat her på jorden for at have mageligt, men for at arbejde og gøre gavn for andre.


Gør vi det, så høster vi rig velsignelse fra Gud


Et barn er ikke en flaske, der skal fyldes,

men et bål, der skal tændes


Gertrud Friedrichsen

       Lille Egede Friskole