Boganmeldelser


Bøger om skoledebat kan være skrevet i går, men de kan også være skrevet for 40 år siden og stadig have klare budskaber til nutiden!

Friskolearkivets håndbogssamling består af bøger, der beskriver det folkelige arbejde igennem de seneste 200 år med fokus på skolesyn og skoledebat. Derudover beskriver fagbøgerne fagene: pædagogik, filosofi, historie og religion med en overvægt af bibliografier om Christen Kold og N.F.S. Grundtvig.

Mange af bøgerne af ældre dato rummer klare budskaber til nutidens debat om skolesyn, og boganmeldelserne her på Friskolearkivets hjemmeside fokuserer på spørgsmålet: ”Hvilke budskaber i den ældre litteratur om fri skole, kan vi drage nytte af i den nutidige skoledebat?”. 


Bøgerne i håndbogssamlingen er til udlån, og de kan søges gennem søgebasen på Syddansk    Universitetsbibliotek under menupunktet ”Biblioteket for det folkelige arbejde”.Birte Gam-Jensen


                                     Præsentation af anmelder Birte Gam-Jensen


Jeg er cand. mag. i litteraturvidenskab, anmelder og redaktør på bogvægten.dk, der efterhånden rummer 2400 anmeldelser og har mellem 300 og 400 besøgende om dagen.


Det er formålet med bogvægten.dk at gøre det lettere for læsere at finde det, de vil læse, og det er hensigten med anmeldelser i Friskolearkivet at give de studerende på Den frie Lærerskole og arkivets øvrige brugere en chance for at vurdere, hvad de kan have glæde af at læse, og hvad de kan bruge til deres opgaver. Ligeledes kan vi måske forhindre, at væsentlige bidrag til skoleudviklingen og forskellige tiders syn på undervisning og pædagogik forsvinder ud i glemslen.