Uddrag af Artiklen bragt i Friskolebladet nr. 9, 2004Kunne jeg blot få folk bort fra arbejdet og ind og sidde og døse i sofaen, skulle jeg nok styre dem. For da havde jeg magten" -

skriver Christen Kold. Det er ikke sofaen og den lange pibe, der er problemet i dag - det er åndløse, underholdende TV-kanaler, det er sensationspressen, det er relativismen i religion, etik og livssyn. Det er mangelen på åndelige væk-

kelse - som alene giver de redskaber til forundring over det skabte liv, der er forudsætning for frisind og frimodighed

og som kan få os op af sofaen og ud i det dyrebare fælles liv. Fordi alt, hvad vi kommer ud for, har eengangskarakter, formulerede Løgstrup det sådan, at man enten kan leve i nivelleringen, dvs. ikke lade sig standse af noget eller nogen

på sin livsvej, men blot gå videre - for vi skal jo videre, videre ikke sandt! Eller

man kan lade sig standse, hvorved ens liv får en anden retning - med højder, dybder, omveje. Ved at lade sig standse - det kan være af kærlighed til et andet menneske eller det kan være af begivenheder, der involverer hele nationen, som f.eks. frihedskæmperne gjorde det under 2. Verdenskrig - ved at lade sig standse får man

skæbne. Og ens videre færd frem i livet får retning og mål. Vi kan ikke gå baglæns - det fører ingen steder hen, men fastholder os snarere i en spændetrøje af sløvhed og dorskhed. Konklusion? Gør som Thit Jensen selv gjorde det -

gør dig fri lad ikke de åndløse hamstre indskrænke livets mangfoldighed. Gå ud og kig på himlens fugle og markens liljer.Lone Olsens, Sognepræst i Øsløs-Vesløs-Arup pastorat