Børn uden historie er som en PC uden software…Oversigt over månedens friskoler kan ses her

Månedens Friskole


- glimt fra fortiden, spot på nutiden og hilsen til fremtiden


Fra november 2012 præsenterer vi hveranden måned en af arkivets støtteskoler her på hjemmesiden.


Friskolearkivets formål er at indsamle, registrere og formidle arkivalier bl.a. fra friskolerne. Med ”Månedens Friskole” kan vi synliggøre eksempler på det mangfoldige skoleliv, som hver dag udspilles på friskolerne!


Efter præsentationen på hjemmesiden bliver materialet registreret og kan ses på arkiv.dk


De faste menupunkter er:


Skolens værdigrundlag (herunder vedtægter m.m.)

Skolens historie (artikler fra kildematerialer og fotos)

Skolens stemme (artikler skrevet af forældre, elever og personale)

Skolens dagligdag (undervisning m.m.)

Fotos (af skolens bygninger og skolelivet)


”Månedens Friskole” bliver til i et samarbejde imellem Friskolearkivet og forældre, personale og elever på friskolerne. Oftest foregår dialogen om indlæggene imellem skoleleder og arkivets daglige leder. Flere af menupunkterne og fotos redigeres fra skolens hjemmeside til arkivets hjemmeside ifølge aftale med skolelederen. Derudover suppleres med kildemateriale, der er i arkivets samling, og hvis der bringes eksternt kildemateriale sker det ifølge aftale med indehaverne af sådanne kilder, det kan f.eks. være aktuelt omkring ”Skolens historie”.


Rigtig god fornøjelse på denne rejse ud i det mangfoldige friskoleliv!


Skulle I have lyst til at blive ”Månedens Friskole”, kan I henvende jer til Lis Toelberg: toelberg@gmail.com eller til Birte Fahnøe Lund: bifalu@post6.tele.dk