I Friskolearkivet bevarer vi Dansk Friskoleforenings historie, til foreningens allernyeste historie hører fejringen af skolemanden Christen Kolds 200-års dag torsdag den 8. september 2016 på Nyborg Slot.


I de smukke rammer i riddersalen oplevede vi de fine fortællinger hele vejen rundt om skolemanden, der kom til

at betyde så meget for undervisningen i friskolerne både historisk og nutidigt. Vi hørte om Kolds liv, hans "opdagelse"

af sin måde at drive skole på, og først og fremmest lyttede vi til gode fortællinger og oplevede fortællingens styrker og virkemidler også med andre hovedpersoner end Kold i fortællingerne.