Tanker om arkivet af Lis Toelberg

Men når jeg tænker "helt ind til benet", så er det ikke arbejdsopgaver, som der er mange og alsidige af, der bringer de fleste arbejdsminder frem - nej, det er mennesker og kollegaer og det de har sagt og bidraget med igennem de 10 år omkring Friskolearkivet - for det er dér mit hjerte banker, og det er her, at vi flytter "bunker" sammen! (Hvis jeg havde tænkt på det, så ville jeg have vejet alle de arkivalier, vi har fået ind til arkivet - det ville have været adskillige kilo! Mange, mange flyttekasser er både bragt ind i arkivet og også ud af arkivet - ved overførslen af bøger fra Biblioteket for det Folkelige Arbejde til Syddansk Universitetsbibliotek var det omkring 200 flyttekasser (?), der ifølge flyttemændene var "overfyldte", som jeg sagde med slet skjult ydmyghed: "Jeg ved det godt, for jeg har båret på hver og én"... Det fik de unge flyttemænd i gang på den stærke måde - uden yderligere "piv"...).


Mennesker og deres holdninger, viden og engagement er dét, der flytter "bunker", dét, der rykker, dét, der gør forskellen for arkivet! Og her kommer ansigter, navne og gode kæmper frem foran mig - både dem, jeg har kendt, og dem, der kæmpede for arkivet i "gamle dage" igennem arkivets leveår: Birte Fahnøe Lund, Ebbe Lilliendal, Henrik Olsen, Mona Nielsen, Karen Bisgaard, Cecil Christensen, Ole Nielsen, Selma Mouritsen, Peter Nellemann, Lisbeth Riis-Søndergaard, Lise Fenger Petersen, Anne Tribondeau, Barbara Erben, Kåre Wangel, Hans Nørgaard, Carlo Larsen, Eilif Frank, Holger Pedersen, Birte Gam-Jensen, Bent Toelberg, Arne Skovmand, Rune Holm, Carsten Oxenvad m.fl. m.fl. m.fl. Jeg er klar over, at jeg ikke har nævnt alle, der har gjort en forskel for Friskolearkivet, men det er heller ikke så afgørende ... Det afgørende er, at arkivet altid har en fast garde omkring sig til at gøre en forskel for det flagskib vi agerer efter - nemlig vedtægterne, der til alle tider er grundlaget for arkivfolkets ageren ...
Med venlig hilsen Lis Toelberg