Støttemedlemmer er Friskolearkivets støttepiller

Bliv støttemedlem for Friskolearkivet – vi slås for hver en krone til

bevaringen af friskolehistorien!

Tusind TAK!Arkivets kontonummer er:

Reg.: 7910 og kontonr.: 0163439

 

Anfør dit navn og mailadresse ved indbetaling.Har du spørgsmål så kontakt Lis Toelberg på tlf. 31791832

eller på mail: lis.toelberg@gmail.com
Hvorfor indsamle, bevare og formidle friskolehistorien?

Fordi vores børn/elever har brug for deres historie, når de går videre ud i livet, ikke mindst når de skal træffe de mange og svære valg et liv byder på. Og som det solide grundlag er forældrenes skolevalg, lærernes undervisning og samarbejdet imellem hjem og skole af afgørende betydning for børnenes liv - hele livet! Og dokumentationen for alt det er ganske enkelt værd at bevare i Friskolearkivet - det unikke og det eneste arkiv i verden, der dokumenterer friskolehistorien!

I Friskolearkivet formidler vi historie til tiden - hele tiden ...Friskolearkivet rummer historien,

spotter på nutiden og hilser på fremtiden!I Friskolearkivet bliver historien gemt

- men ikke glemt!