Om nødvendigheden af et friskolearkiv

Om nødvendigheden af et Friskolearkiv Af Laust Riis-Søndergaard Seminarielærer på Den Frie Lærerskole fra 1998-2019 Friskolearkivet indgår i en særegen udviklings-historisk fortælling, der har rødder langt tilbage i historien om de frie skoler og de folkelige bevægelser. Fortællingen handler om, hvorfor og hvordan de frie skoler har begrundet og praktiseret et ønske om at etablere…