BevarMigVel2

Støttemedlemmer er Friskolearkivets støttepiller

Bliv støttemedlem for Friskolearkivet – vi slås for hver en krone til bevaringen af friskolehistorien!

Tusind TAK!

Arkivets kontonummer er: Reg.: 7910 og kontonr.: 0163439
Anfør dit navn og mailadresse ved indbetaling.

Har du spørgsmål så kontakt Lis Toelberg på tlf. 31791832 eller på mail: lis.toelberg@gmail.com

Hvorfor indsamle, bevare og formidle friskolehistorien?

Fordi vores børn/elever har brug for deres historie, når de går videre ud i livet, ikke mindst når de skal træffe de mange og svære valg et liv byder på. Og som det solide grundlag er forældrenes skolevalg, lærernes undervisning og samarbejdet imellem hjem og skole af afgørende betydning for børnenes liv – hele livet! Og dokumentationen for alt det er ganske enkelt værd at bevare i Friskolearkivet – det unikke og det eneste arkiv i verden, der dokumenterer friskolehistorien!

I Friskolearkivet formidler vi historie til tiden – hele tiden …

 

En hilsen og tillykke til Friskolearkivet i anledningen af de første 80 år

Af Arne Skovmand Christensen
Personligt medlem af Støtteforeningen for Friskolearkivet

Et lidt fortærsket udtryk RETTIDIG OMHU er og bliver brugt i mange sammenhænge, men i forbindelse med opbevaring af friskolernes arkivalier er der vel næppe nogen mere dækkende betegnelse. 

Hvis ikke der ustandselig er personer, der drager omhu for indsamling og aflevering af materialer fra friskoler og enkeltpersoner til arkivet, er der en meget stor risiko for, at arkivalierne pludselig helt forsvinder og går tabt. Dermed vanskeliggøres mulighederne for at beskrive historien og foretage vigtig forskning inden for friskolernes område.

Jeg har gennem mange år fulgt Friskolearkivets arbejde for at sikre historien, ikke bare den mere overordnede friskolehistorie, men også beskrivelser af børn og voksnes liv på den enkelte friskole. Alt sammen af stor vigtighed for at synliggør friskolernes historiske og samfundsmæssige betydning før og nu.

pastedGraphic.png
Arne Skovmand til ”Købmandsmøde” i Friskolearkivet den 4. marts 2014, hvor Arne, der ses
i midten af billedet, skitserer sine gode ideer til, hvordan støttekredsen for arkivet kan udvides.
Forrest tv. ses Bent Toelberg, dernæst Henriette Haar Mønsted og th. Lisbeth Riis-Søndergaard.

Som personligt medlem af Friskolearkivets støtteforening modtager vi nyhedsbreve og indbydelse til årsmøde og generalforsamling. På generalforsamlingen hører vi om arbejdet med f.eks. at søge fondsmidler og om at udvide støttekredsen. Under generalforsamlingen aflægges beretning og vælges bestyrelse, og desuden vælges der fem repræsentanter til varetagelse af stemmeretten på det efterfølgende årsmøde i Friskolearkivet, hvor der blandt andet fortælles om årets afleveringer og arkivmedarbejdernes bestræbelser på at besvare forskelligartede henvendelser fra skoler og enkeltpersoner.

Medlemskabet er med til at sikre arkivets beståen, og jeg kan kun opfordre til, at mange flere støtter op om det uvurderlige arbejde, der her finder sted. Et medlemskab koster 100 kr. om året og sikrer indflydelse, men endnu vigtigere viser det en interesse i arkivets mangeartede og betydningsfulde opgaver.

Vi skal huske at indsigten og kendskabet til fortiden ikke er ligegyldig, når vi skal forstå nutiden og sætte mål for fremtiden.

Med venlig hilsen Arne Skovmand Christensen