Friskolehistorie – et fantastisk tilbud

Med venligt bidrag fra Dansk Friskoleforening har vi nu fået muligheden for at tilbyde Friskolehistorie – en antologi til en pris af 100 kr. for begge bind. Hertil kommer porto. Studerende kan købe de to bind for 50 kr. + porto. Friskolehistorie – en antologi fortæller dels friskolens historie, formål, ide og de politiske kampe…