Demokratiets væsen

Kan et velfunderet demokrati modstå angsten og frygten for undergangen? Og hvad med alle de mennesker i verden, der gerne ser demokratiet som en livsform? Vil de kunne fortsætte med at have tillid til demokratiske institutioner og egen dømmekraft? Eller ender vi gradvits som preppere, der forskanser sig bag grænsebomme, jerntæpper, snæver patriotisme … Læs…

Årsmøde og generalforsamling lige til tiden!

Årsmøde og generalforsamling lige til tiden! Det var en stor lettelse i en mere fredelig periode af corona-virus, at vi igen i 2022 kunne afholde årsmøde i Friskolearkivet og generalforsamling i Støtteforeningen for Friskolearkivet mandag den 16. maj som planlagt og efter vedtægterne. Og både Den frie Lærerskole, Dansk Friskoleforening, personlige støttemedlemmer og repræsentanter fra…

Støtteforeningen for Friskolearkivet indbyder til generalforsamling den 16. maj 2022

Generalforsamlingen afholdes mandag den 16. maj kl. 16.00 i spisesalen på Den frie Lærerskole i Ollerup.   Alle med interesse for Støtteforeningens arbejde er velkomne!   Af foreningens vedtægter fremgår det, hvem der er medlemmer og har stemmeret til generalforsamlingen: § 3. Medlem af foreningen kan enhver blive, der vil yde en økonomisk og/eller aktiv indsats til opnåelse…

Friskolearkivet indbyder til årsmøde den 16. maj 2022

Mandag den 16. maj kl. 16.00 afholdes årsmøde i spisesalen på Den frie Lærerskole i Ollerup. Først afholdes generalforsamling i Støtteforeningen for Friskolearkivet og umiddelbart derefter Friskolearkivet.   Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Styrelsens beretning.  3. Regnskabsaflæggelse. 4. Indkomne forslag. (Herunder evt. godkendelse af optagelse af flere          baggrundsforeninger med samtidig ændring…

Grundtvigs første og eneste tale til et skolemøde! 

Birte Fahnøe Lund har transkriberet følgende artikel, der referer til et skolemøde, hvor blandt andre både Christen Kold og N.F.S. Grundtvig var deltagere. Artiklen er transkriberet fra bladet Dannebrog, der udkom i årene 1859-1863. Under mødet, der blev afholdt i 1860, blev centrale temaer drøftet: Hvordan har friskolerne stillet sig overfor almueskolen? Om oprettelse af et blad for…

Frihedssyn

Tidligere højskoleforstander og seminarielærer Laust Riis-Søndergaard, har velvilligt stillet sin artikel, der blev bragt i Højskolebledet i juni 2021, til rådighed for Friskolearkivets hjemmeside. Artiklen er et væsentligt indlæg i debatten om, at frihedssynet i de frie skoler er under stærkt pres! Frihedssynet under pres De frie skoler skal afklare og sprogliggøre deres ideologier og…