Det er så smukt!

Det er så smukt! – grundlovens paragraf 76 har skabt en stor mangfoldighed, den skal vi værne om. Som I ved, så er Friskolearkivet stedet, hvor vi bevarer og formidler et væsentligt stykke danmarkshistorie – nemlig historien om 1800-tallets folkelige bevægelse, og hvad der siden hændte … I de brune arkivæsker fortælles historie om stærke, modige…