Arkiverede invitationer mv.

Årsmøde i Friskolearkivet

Den 23. maj kl. 16.00 afholder vi årsmøde i Friskolearkivet og støtteforeningen. Det sker i spisesalen på Den frie Lærerskole i Ollerup. Vi håber, at se så mange som muligt af arkivets støtter og venner samt andre med interesse for friskolernes historie. Dagsorden for årsmødet Valg af dirigent og protokolfører Valg af Støttekredsens fem delegerede…

Konference om Grundtvig og skolen den 13. april

Indbydelse til konferencen: Grundtvig og skolen, der sammen med temanummeret for tidsskriftet Uddannelseshistorie om Grundtvig og skolen bliver den hidtil mest samlede konference om N.F.S. Grundtvigs indflydelse på skolen.    Fra pressemeddelelsen ved udgivelsen af Uddannelseshistorie:  ”Dette års Uddannelseshistorie er i anledning af 150-året for N.F.S. Grundtvigs død viet til et temanummer om Grundtvig og…

Årsmøde og generalforsamling lige til tiden!

Årsmøde og generalforsamling lige til tiden! Det var en stor lettelse i en mere fredelig periode af corona-virus, at vi igen i 2022 kunne afholde årsmøde i Friskolearkivet og generalforsamling i Støtteforeningen for Friskolearkivet mandag den 16. maj som planlagt og efter vedtægterne. Og både Den frie Lærerskole, Dansk Friskoleforening, personlige støttemedlemmer og repræsentanter fra…

Støtteforeningen for Friskolearkivet indbyder til generalforsamling den 16. maj 2022

Generalforsamlingen afholdes mandag den 16. maj kl. 16.00 i spisesalen på Den frie Lærerskole i Ollerup.   Alle med interesse for Støtteforeningens arbejde er velkomne!   Af foreningens vedtægter fremgår det, hvem der er medlemmer og har stemmeret til generalforsamlingen: § 3. Medlem af foreningen kan enhver blive, der vil yde en økonomisk og/eller aktiv indsats til opnåelse…

Friskolearkivet indbyder til årsmøde den 16. maj 2022

Mandag den 16. maj kl. 16.00 afholdes årsmøde i spisesalen på Den frie Lærerskole i Ollerup. Først afholdes generalforsamling i Støtteforeningen for Friskolearkivet og umiddelbart derefter Friskolearkivet.   Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Styrelsens beretning.  3. Regnskabsaflæggelse. 4. Indkomne forslag. (Herunder evt. godkendelse af optagelse af flere          baggrundsforeninger med samtidig ændring…

Årsmøde og generalforsamling til tiden, hvilket privilegium!

Vi følte os meget privilegerede torsdag den 27. maj, da det lykkedes at afholde årsmøde i Friskolearkivet og generalforsamling i Støtteforeningen helt efter vores vedtægter og den første indkaldelsesdato – så meget har måttet aflyses … Vi var færre i år, end vi plejer, hvilket er helt forståeligt med de mange anderledes forhold alle må…

Nyhedsbrev august

Vi nyder hverdagen! Det har været en lang og fin sommerferie, hvor vi på grund af COVID-19 måske har nydt de dialoger og det samvær, der har været muligt, endnu mere? I Friskolearkivet er vi godt i gang igen efter sommerferien, og vi ser frem til at afholde årsmøde/generalforsamling i Friskolearkivet og i Støtteforeningen for…