Konference om Grundtvig og skolen den 13. april

Indbydelse til konferencen: Grundtvig og skolen, der sammen med temanummeret for tidsskriftet Uddannelseshistorie om Grundtvig og skolen bliver den hidtil mest samlede konference om N.F.S. Grundtvigs indflydelse på skolen.    Fra pressemeddelelsen ved udgivelsen af Uddannelseshistorie:  ”Dette års Uddannelseshistorie er i anledning af 150-året for N.F.S. Grundtvigs død viet til et temanummer om Grundtvig og…

Kristian Poulsens dagbog om opholdet hos Grundtvig

Den fattige snedkersøn Kristian Poulsen der blev ven med Grundtvig søn og gift med Grundtvigs yngste datter I dagbogen fortæller Kristian hjerteskærende om den store forskel mellem det ludfattige snedker-hjem i Adelgade og mødet med den jævnaldrende Frederik Lange Grundtvig i hjemmet på Store Tuborg. Her oplevede han et hjem optaget af tidens samtale om politiske…

Grundtvigs første og eneste tale til et skolemøde! 

Birte Fahnøe Lund har transkriberet følgende artikel, der referer til et skolemøde, hvor blandt andre både Christen Kold og N.F.S. Grundtvig var deltagere. Artiklen er transkriberet fra bladet Dannebrog, der udkom i årene 1859-1863. Under mødet, der blev afholdt i 1860, blev centrale temaer drøftet: Hvordan har friskolerne stillet sig overfor almueskolen? Om oprettelse af et blad for…

Grundtvig og Rønnebæksholm

Ifølge aftale med Rønnebæksholm bringer Friskolearkivet et afsnit fra Rønnebæksholms hjemmeside om Grundtvig og Rønnebæksholm. Grundtvig og Rønnebæksholm – Anna Marie Elise Carlsen Toft og Rønnebæksholm Allerede mens Lise, Grundtvigs første kone, levede, havde Grundtvig knyttet et varmt venskab med den 30 år yngre enke Marie Toft, som efter sin mand havde arvet herregården Rønnebæksholm.…

Slaget ved Odden

“Erfaring lærer, at religions-forfølgelse ikke formindsker, men formerer splid og uenighed i et rige”. Læs flere Grundtvig-citater Slaget ved Odden Mindesmærket på Odden Kirkegård blev rejst af Lorentz Fribert til Annebjerggård. Danmarks store digter og teolog N.F.S. Grundtvig har skrevet inskriptionen: DE SNEKKER MØDTES I KVELD PAA HAV OG LUFTEN BEGYNDTE AT GLØDE DE LEGED…

I Grundtvigs fodspor

Efter aftale med Jes Fabricius Møller bringer friskolearkivet nedenstående I Grundtvigs fodspor  Af: Jes Fabricius Møller Fødehjemmet i Udby Grundtvigs egentlige hjemsted er Sjælland. Det kan vises, hvordan hans poesi falder mest mundret på sjællandsk mål. Grundtvig-navnet stammer fra Nykøbing Sjælland, og hans mødrene slægt skrev med stolthed anerne tilbage til middelalderens mest magtfulde slægt…

Himmelspejl af Aksel Bording

“Erfaring lærer, at religions-forfølgelse ikke formindsker, men formerer splid og uenighed i et rige”. Læs flere Grundtvig-citater Himmelspejl Fra Aksel Bording har vi fået lov til at bringe uddrag fra bogen: “Himmelspejl”. I lektørudtalelsen fra DBC stod der: “Det mærkes tydeligt at valgmenighedspræsten fra Stevns, Aksel Bording, må være en dygtig fortæller, der samtidig også skriver godt,…

N.F.S. Grundtvig

“Erfaring lærer, at religions-forfølgelse ikke formindsker, men formerer splid og uenighed i et rige”. Læs flere Grundtvig-citater Hvorfor fortælle børn om Grundtvig i dag? Fordi det er trygt for børn at blive præsenteret for historiske punktnedslag, der viser dem baggrunden for den nutid de lever i! Og Grundtvigs betydning er forståelsen af vores nutidige samfund ikke er…