Inspiration i ord og tanker

Inspiration? I den danske ordbog defineres inspiration som: påvirkning som sætter en person i gang med at skabe noget, især af kunstnerisk eller intellektuel art. I friskoleverdenen er der mange ord, et udsagn vi ofte har hørt, og som regel får det en undertone af, at der er for mange ord. Måske er der for…

Den frie Lærerskole

Friskolearkivet i undervisningen på Den frie Lærerskole Når Friskolearkivet inddrages i læreruddannelsen, aktiveres og tydeliggøres de frie skolers historie og didaktik.  Af Mikkel Kjeldsen Seminarielærer ved Den frie Lærerskole Siden efteråret 2018, har der været arbejdet systematisk med at inddrage Friskolearkivet i undervisningen på Den frie Lærerskole. Både ved at arkivet anvendes direkte som del…

Dansk Friskoleforening

Friskolearkivet passer på historien om friskolerne Af Peter Bendix Pedersen Formand for FRISKOLERNE   Når man skal finde argumenter for friskolernes berettigelse, sker det med eksempler fra historien og nutiden. Den lange friskoletradition, som har indskrevet sig klart og tydeligt i historieskrivningen, giver tyngde til nutidens friskoledebatter. Derfor støtter FRISKOLERNE arkivet økonomisk. Hvorfor har vi…