Underviser vi i fag eller med fag

Der er ingen tvivl om, at lærerfaget i de senere år er blevet nedprioriteret, til fordel for en vægtning af kravet om faglighed i undervisningsfaget. Vi skal jo i verdensklasse! Men uagtet denne skæve udvikling, vil jeg sammenfattende understrege, at den lærer, der ikke magter lærerfaget, vil næppe være i stand til at undervise med faget og…

Artikler om fortælling fra 1893 til 2017

Fortælletraditionen har lige siden de grundtvig-koldske friskolers begyndelse været en umistelig værdi. Hvad vi fortæller, hvorfor og hvordan vi fortæller, har været diskuteret i de forskellige ”friskoleblade” siden 1893. Nedenstående registrant viser samtlige artikler om fortælling fra 1893 til 2017. Birte Fahnøe Lund   Artikler om fortælling i forskellige friskoleblade Friskolens Tidende – udgivet af…

Demokratiets væsen

Kan et velfunderet demokrati modstå angsten og frygten for undergangen? Og hvad med alle de mennesker i verden, der gerne ser demokratiet som en livsform? Vil de kunne fortsætte med at have tillid til demokratiske institutioner og egen dømmekraft? Eller ender vi gradvits som preppere, der forskanser sig bag grænsebomme, jerntæpper, snæver patriotisme … Læs…

Grundtvigs første og eneste tale til et skolemøde! 

Birte Fahnøe Lund har transkriberet følgende artikel, der referer til et skolemøde, hvor blandt andre både Christen Kold og N.F.S. Grundtvig var deltagere. Artiklen er transkriberet fra bladet Dannebrog, der udkom i årene 1859-1863. Under mødet, der blev afholdt i 1860, blev centrale temaer drøftet: Hvordan har friskolerne stillet sig overfor almueskolen? Om oprettelse af et blad for…

Frihedssyn

Tidligere højskoleforstander og seminarielærer Laust Riis-Søndergaard, har velvilligt stillet sin artikel, der blev bragt i Højskolebledet i juni 2021, til rådighed for Friskolearkivets hjemmeside. Artiklen er et væsentligt indlæg i debatten om, at frihedssynet i de frie skoler er under stærkt pres! Frihedssynet under pres De frie skoler skal afklare og sprogliggøre deres ideologier og…

Friskolernes blade

En aflevering til arkivet i 2020 fik en aflevering fra 1970 til at give sammenhæng og mening, to afleveringer om Friskolernes blade, der fik indholdet i afleveringerne til at kunne kædes sammen til et hele. Læs Cecil Christensens grundige og saglige behandling af kilderne, der samlet set viser behov for et blad til meningsudveksling, beskriver…

Refleksioner – Rum finder sted

Rum finder sted “Matrikel 11b, Ollerup by” er et konkret sted på kortet. Ved nærmere eftersyn er der her tale om rum, hvor mangfoldigt liv og læring finder sted i lige så mangfoldige rammer. Ankommer man til Den Frie Lærerskole møder man først “Fortet”: En grå, pudset bygning med betonsøjler fra 1973. På gavlen ved…