Inspiration i ord og tanker

Inspiration? I den danske ordbog defineres inspiration som: påvirkning som sætter en person i gang med at skabe noget, især af kunstnerisk eller intellektuel art. I friskoleverdenen er der mange ord, et udsagn vi ofte har hørt, og som regel får det en undertone af, at der er for mange ord. Måske er der for…

Christen Kold: Om børneskolen

Vær god ved, hvad du har med at gøre, så bliver det godt ved dig igen Læs flere Kold-citater Undervisningen i de danske børneskoler I denne bog fremlægger Christen Kold sine synspunkter om undervisningen i de danske børneskoler – hvordan den er og hvordan den bør være. “Hermed foreligger på en let tilgængelig form et…

Barndommens spor

Vær god ved, hvad du har med at gøre, så bliver det godt ved dig igen Læs flere Kold-citater Den fordrukne lærer Et godt hoved, en anderledes mor og en elendig skolegang lagde kimen til Christen Kolds banebrydende skoletanker. Christen Kold har engang i mørkningen på Fyn fortalt historien om, hvordan han en gang, mens…

Christen Kolds trækvogn

Vær god ved, hvad du har med at gøre, så bliver det godt ved dig igen Nyt om Christen Kolds trækvogn Dansk Friskoleforening og ”Videns- og Studiecenter for Fri Skole” (nu Friskolearkivet) udgav i 2004 en spændende antologi, hvor forskellige forfattere belyste kendte og hidtil ukendte sider fra Christen Kolds liv og virke. Bogen forhandles…

Christen Kolds Vandring gennem Europa

Ifølge aftale med sekretariatschef ved Odense Kommune, Malene Truelsen, bringes her fra bøgerne: “Dalum Sogns Historie”, 4. bind 1960-1968, red. Jacob Hansen og Knud Mortensen, udg.Dalum Kommune – uddragene: “Christen Kold i Dalum” og “Dalum Landbrugsskole”. Hjemrejsen, sommeren 1847 Christen Kolds ophold i Smyrna (Izmir i Tyrkiet) har været beskrevet mange gange. Her er hans…

Christen Kold i Dalum

Ifølge aftale med sekretariatschef ved Odense Kommune, Malene Truelsen, bringes her fra bøgerne: “Dalum Sogns Historie”, 4. bind 1960-1968, red. Jacob Hansen og Knud Mortensen, udg.Dalum Kommune – uddragene: “Christen Kold i Dalum” og “Dalum Landbrugsskole”.  

Brev fra Kolds forlovede

Her er et dejligt brev fra Stine Jacobsen til sin forlovede Christen Kold. Sammenholdt med artiklen om deres bryllupsdag, giver det et udfoldet og skønt billede af, at tiden var en ganske anden den gang i 1866. Tusind tak for brevet og de to fotos fra kirkebøgerne til Hans Nørgaard. Stine Jacobsen skrev til Christen Kold: 2…

Christen Kold citater

Vær god ved, hvad du har med at gøre, så bliver det godt ved dig igen Christen Kold citater Vær god ved, hvad du har med at gøre, så bliver det godt ved dig igen Sluk ikke de andres lys for at dit eget skal brænde klarere, Men sluk heller ikke dit eget lys for…

Christen Kold

Fortællingen er skrevet af Gertrud Friedrichsen, tidl. lærer på Lille Egede Friskole og blev fortalt første gang til ”Fællesfortælling” maj 2011 på Lille Egede friskole Indledning Nu vil jeg fortælle jer om en dreng, der blev født i Thisted i Jylland d. 29. marts 1816. På det tidspunkt var H.C. Andersen 11 år, men de kendte…