Frihedssyn

Tidligere højskoleforstander og seminarielærer Laust Riis-Søndergaard, har velvilligt stillet sin artikel, der blev bragt i Højskolebledet i juni 2021, til rådighed for Friskolearkivets hjemmeside. Artiklen er et væsentligt indlæg i debatten om, at frihedssynet i de frie skoler er under stærkt pres! Frihedssynet under pres De frie skoler skal afklare og sprogliggøre deres ideologier og…