Cand. mag. i Litteraturvidenskab, Master i Globalisering og Integration, pt. studerende i Datalogi, SDU

Forårshilsen fra Friskolearkivet

På en enkelt arbejdsdag i Friskolearkivet arbejder vi over en tidslinje på godt 170 år – ud og ind af historien – fra det seneste tiltag i friskolerne anno 2024 og den lige vej tilbage igen til de første friskolers grundlæggelse – skoler, friskolefolk, lærere, elever, forældre, årstal, sammenhænge – det giver stor mening! Foråret…

Samliv med Kold

‘Med Eskesen er Rudme trådt ind i Verdenshistorien!’ sagde Kold Skjæmtende … ‘Samliv med Kold’ er Morten Eskesens beretning om møder med Kold, og formålet med bogen har blandt andet været at gengive den korrekte fremstilling af begivenheder og tale. Eskesen redigerede ugebladet Fylla, der beskæftigede sig med fri- og højskoler, og det stødte ham,…

Kontingent til Friskolearkivet

I denne tid opkræver vi kontingent til Friskolearkivet 2023-24. TUSIND TAK for enhver støttekrone! Er I en nyere friskole, og har I ikke hørt om muligheden for at støtte Friskolearkivet, og har I lyst til at støtte Friskolearkivets væsentlige arbejde med af bevare friskolernes historie, så kontakt Lis Toelberg på mail: lis.toelberg@gmail.com Nye støtteskoler får…

Friskolernes blade

En aflevering til arkivet i 2020 fik en aflevering fra 1970 til at give sammenhæng og mening, to afleveringer om Friskolernes blade, der fik indholdet i afleveringerne til at kunne kædes sammen til et hele. Læs Cecil Christensens grundige og saglige behandling af kilderne, der samlet set viser behov for et blad til meningsudveksling, beskriver…

Emil, 8. klasse, Vester Skerninge Friskole

Covid-19 og karantænen i Danmark Emil Madsen – 18. april 2020     Corona, eller “COVID-19”     Nytårsaften 2019 sendte Kinas helbreds-organisation en besked ud, om at de havde et problem. Der var sket et virus-udbrud, og virussen stammede fra en by i Kina kaldet Wuhan. Virussen blev efterforsket, og man fandt at 27…