Grundtvigs første og eneste tale til et skolemøde! 

Birte Fahnøe Lund har transkriberet følgende artikel, der referer til et skolemøde, hvor blandt andre både Christen Kold og N.F.S. Grundtvig var deltagere. Artiklen er transkriberet fra bladet Dannebrog, der udkom i årene 1859-1863. Under mødet, der blev afholdt i 1860, blev centrale temaer drøftet: Hvordan har friskolerne stillet sig overfor almueskolen? Om oprettelse af et blad for…