Årsmøde i Friskolearkivet

Den 23. maj kl. 16.00 afholder vi årsmøde i Friskolearkivet og støtteforeningen. Det sker i spisesalen på Den frie Lærerskole i Ollerup. Vi håber, at se så mange som muligt af arkivets støtter og venner samt andre med interesse for friskolernes historie. Dagsorden for årsmødet Valg af dirigent og protokolfører Valg af Støttekredsens fem delegerede…

Forårshilsen fra Friskolearkivet

På en enkelt arbejdsdag i Friskolearkivet arbejder vi over en tidslinje på godt 170 år – ud og ind af historien – fra det seneste tiltag i friskolerne anno 2024 og den lige vej tilbage igen til de første friskolers grundlæggelse – skoler, friskolefolk, lærere, elever, forældre, årstal, sammenhænge – det giver stor mening! Foråret…

Kontingent til Friskolearkivet

I denne tid opkræver vi kontingent til Friskolearkivet 2023-24. TUSIND TAK for enhver støttekrone! Er I en nyere friskole, og har I ikke hørt om muligheden for at støtte Friskolearkivet, og har I lyst til at støtte Friskolearkivets væsentlige arbejde med af bevare friskolernes historie, så kontakt Lis Toelberg på mail: lis.toelberg@gmail.com Nye støtteskoler får…

En helt almindelig torsdag i Friskolearkivet

Skøn og aktiv dag i Friskolearkivet – en helt almindelig torsdag … Om formiddagen bød vi velkommen til Dorthea Nørrelund Mikkelsen, der kom for at finde sporene af sine aner, Thomas Jørgensen Nørrelund der var friskolelærer på Haastrup Friskole og hans hustru Maren Dorthea Nørrelund. Dorthea Mikkelsen fordybede sig specielt i Thomas Nørrelunds erindringer samt…

Gæster i Friskolearkivet

Søndag den 20. august havde vi besøg i Friskolearkivet af 24 interesserede medlemmer af Høve – og Havrebjerg Valgmenigheder. Før ankomsten til Den frie Lærerskole havde gæsterne været til en fin gudstjeneste i Ryslinge Valgmenighed i Nazareth kirken. Efter gudstjenesten fortalte valgmenighedspræst Malene Aastrup levende om valgmenigheden fra dens første begyndelse til i dag, derfor…

Hvem ved noget om det grundtvigske Fyn?

Friskolearkivet her modtaget følgende opfordring fra Historisk Samfund for Fyn: Årbog 2024: Af Poul Hedegaard N.F.S. Grundtvig har sat et stort aftryk på Fyn. Det aftryk undersøger Fynske Årbøger nærmere med et fagfællebedømt temanummer om Det grundtvigske Fyn, redigeret af Hans Henrik Hjermitslev. Grundtvig-temaet bliver en del af Fynske Årbøger 2024, og vi søger artikler til…

Underviser vi i fag eller med fag

Der er ingen tvivl om, at lærerfaget i de senere år er blevet nedprioriteret, til fordel for en vægtning af kravet om faglighed i undervisningsfaget. Vi skal jo i verdensklasse! Men uagtet denne skæve udvikling, vil jeg sammenfattende understrege, at den lærer, der ikke magter lærerfaget, vil næppe være i stand til at undervise med faget og…

Artikler om fortælling fra 1893 til 2017

Fortælletraditionen har lige siden de grundtvig-koldske friskolers begyndelse været en umistelig værdi. Hvad vi fortæller, hvorfor og hvordan vi fortæller, har været diskuteret i de forskellige ”friskoleblade” siden 1893. Nedenstående registrant viser samtlige artikler om fortælling fra 1893 til 2017. Birte Fahnøe Lund   Artikler om fortælling i forskellige friskoleblade Friskolens Tidende – udgivet af…