Dagbøger

Den 28. september 2006 bad vi fra Friskolearkivet en række personer om at skrive dagbøger. “Dagbøger: En dag i det folkelige” Den 28. september 2006 bad vi fra Friskolearkivet en række personer om at skrive dagbøger. Dagbogsskribenterne var ansatte eller var frivilligt engageret i tilknytning til fri- og efterskolerne og Den frie Lærerskole. Dagbøgerne giver et…

Lærerens nødvendige dogme-koncept!

Lærerens nødvendige dogme-koncept! Artikel inspireret af bogen Trods mørkets harme. Jeg blev lærer. Af Paw Møller Pedersen Mennesket er ikke nogen abekat ”Men dannelse er det, der bliver tilbage, når man har glemt det, man har lært eller ikke fattede, for tilbage bliver formningen i mødet med lærerens personlighed. Den betyder alt.” (Asger Baunsbak-Jensen, side…

Dengang og nu

Kold og Grundtvig anerkendte hinanden til sidst Dengang og Nu En afhandling om den grundtvig-koldske grundskolepædagogik Anmeldt af Ole Pedersen, cand.pæd. og forfatter Cand. theol. Ulrik Overgaards ph.d. afhandling hedder “Dengang og nu” og bærer undertitlen “Den grundtvig-koldske grundskolepædagogik – historisk, systematisk og empirisk belyst.” Selve afhandlingen er bygget op i overensstemmelse med undertitlen, og…

De frie skolers berettigelse i nutiden

Ph.d. studerende cand.theol. Ulrik Overgaard, Århus Universitet, er godt i gang med sit forskningsprojekt. Videnscenteret har store forventninger til forskningen på dette område, da det er nødvendigt at få dokumentation, der kan give anledning til selvransagelse, og til synliggørelse af de frie skolers betydning – set både i et historisk, nutidigt og fremtidigt perspektiv. Den…

Ulrik Overgaards ph.d.-forsvar

Fredag den 6. februar 2009 forsvarede Ulrik Overgaard sin ph.d. i et fyldt auditorium på det Teologiske Fakultet ved Århus Universitet. Den grundvig-koldske tradition Følgende skal ses så at sige som en ”øjenvidne-skildring” i refererende form, for de eksakte detaljer anbefales det at læse Ulrik Overgaards ph.d.-afhandling, ligesom det også anbefales i løbet af efteråret…

Christen Kold: Om børneskolen

Vær god ved, hvad du har med at gøre, så bliver det godt ved dig igen Læs flere Kold-citater Undervisningen i de danske børneskoler I denne bog fremlægger Christen Kold sine synspunkter om undervisningen i de danske børneskoler – hvordan den er og hvordan den bør være. “Hermed foreligger på en let tilgængelig form et…

Barndommens spor

Vær god ved, hvad du har med at gøre, så bliver det godt ved dig igen Læs flere Kold-citater Den fordrukne lærer Et godt hoved, en anderledes mor og en elendig skolegang lagde kimen til Christen Kolds banebrydende skoletanker. Christen Kold har engang i mørkningen på Fyn fortalt historien om, hvordan han en gang, mens…

Christen Kolds trækvogn

Vær god ved, hvad du har med at gøre, så bliver det godt ved dig igen Nyt om Christen Kolds trækvogn Dansk Friskoleforening og ”Videns- og Studiecenter for Fri Skole” (nu Friskolearkivet) udgav i 2004 en spændende antologi, hvor forskellige forfattere belyste kendte og hidtil ukendte sider fra Christen Kolds liv og virke. Bogen forhandles…

Christen Kolds Vandring gennem Europa

Ifølge aftale med sekretariatschef ved Odense Kommune, Malene Truelsen, bringes her fra bøgerne: “Dalum Sogns Historie”, 4. bind 1960-1968, red. Jacob Hansen og Knud Mortensen, udg.Dalum Kommune – uddragene: “Christen Kold i Dalum” og “Dalum Landbrugsskole”. Hjemrejsen, sommeren 1847 Christen Kolds ophold i Smyrna (Izmir i Tyrkiet) har været beskrevet mange gange. Her er hans…