Samliv med Kold

‘Med Eskesen er Rudme trådt ind i Verdenshistorien!’ sagde Kold Skjæmtende … ‘Samliv med Kold’ er Morten Eskesens beretning om møder med Kold, og formålet med bogen har blandt andet været at gengive den korrekte fremstilling af begivenheder og tale. Eskesen redigerede ugebladet Fylla, der beskæftigede sig med fri- og højskoler, og det stødte ham,…

Thomas Kingo

Thomas Kingo levede 1634-1703. Han var biskop og salmedigter, og det er mest for det sidste, vi kender ham. Tidligere fyldte han ganske meget i skolesangbøgerne og i salmebøgerne, men i skolesangbøgerne finder man for tiden oftest kun ‘Vågn op og slå på dine strenge’. Er man født i forrige århundrede, kender man måske også…

Himmelspejl – Natur og ånd, dannelse og skole

Jeg ser den lykkelige tid i møde, da man ved børnenes undervisning vil anse forstandens og hjertets dannelse for vigtigere end udenadslæsning … (Christian Reventlow, 1789) Ikke netop målsætning for den siddende regering? Måske derfor har denne bog karakter af protest mod tidens begejstring for prøver i skolen og for modernismens tilsvarende begejstring for det naturvidenskabelige…

Dengang og nu

Kold og Grundtvig anerkendte hinanden til sidst Cand. theol. Ulrik Overgaards ph.d. afhandling hedder “Dengang og nu” og bærer undertitlen “Den grundtvig-koldske grundskolepædagogik – historisk, systematisk og empirisk belyst.” Selve afhandlingen er bygget op i overensstemmelse med undertitlen, og hensigten er netop at undersøge, om det grundtvig-koldske pædagogiske tankegods fra midten af 1800-tallet fortsat er…

Niels Bukh 1

De fjender, som vor ungdom skal gøres vagtsomme over for er ikke først og fremmest dem, der muligvis kunne komme udefra med våben i hånd, men derimod de fjender, der altid lurer på vor nation inden for vort lands grænser: Dvaskhed og manglende ansvarsfølelse fra neden og partivæsen, og organisationsiver fra oven.  (Kaptajn Jespersen) Ollerup…

Skolen for livet

”Sandheds og Vidskabs frembrydende Morgenrøde har forjaget de i aandelig Tusmørke omsnigende Overtroens Spøgelser, som ængstede lettroende Forfædre”. Der er skrevet mange bøger om Grundtvig, og hans pædagogiske tanker kan man møde både i folkeskoler og i friskoler. K. E. Bugges ’Skolen for livet’ går som en af de få bøger ind i Grundtvigs skoletanker…

N. F. S. Grundtvig

Trods de kun 126 sider er Kaj Thanings værk ganske omfattende, hvis man gerne vil forstå, hvorfor Grundtvig får så stor betydning for sin samtid og ikke mindst for sin eftertid. Grundtvig har betydning alle steder, hvor forholdet mellem religion og det jordiske menneskeliv er til debat, og overalt hvor det enkelte folkeslag eller det…