Demokratiets væsen

Kan et velfunderet demokrati modstå angsten og frygten for undergangen? Og hvad med alle de mennesker i verden, der gerne ser demokratiet som en livsform? Vil de kunne fortsætte med at have tillid til demokratiske institutioner og egen dømmekraft? Eller ender vi gradvits som preppere, der forskanser sig bag grænsebomme, jerntæpper, snæver patriotisme … Læs…

Friskolernes blade

En aflevering til arkivet i 2020 fik en aflevering fra 1970 til at give sammenhæng og mening, to afleveringer om Friskolernes blade, der fik indholdet i afleveringerne til at kunne kædes sammen til et hele. Læs Cecil Christensens grundige og saglige behandling af kilderne, der samlet set viser behov for et blad til meningsudveksling, beskriver…

William, 8. klasse, Vester Skerninge Friskole

Corona Virus Disease 2019 Som sagt kommer Covid-19 fra Wuhan i Kina og den stammer højst sandsynlig fra et madmarked (huanan market) hvilket er et marked hvor der blev solgt nyslagtede dyr blandt andet truede dyrearter.       Covid-19 situationen er ret meget det samme som der skete med sars corona har bare dræbt flere og er kommet til flere lande.…

Friskolehistorie – et fantastisk tilbud

Med venligt bidrag fra Dansk Friskoleforening har vi nu fået muligheden for at tilbyde Friskolehistorie – en antologi til en pris af 100 kr. for begge bind. Hertil kommer porto. Studerende kan købe de to bind for 50 kr. + porto. Friskolehistorie – en antologi fortæller dels friskolens historie, formål, ide og de politiske kampe…

Friskole, frihedssyn og praksis, fri læreruddannelse

Laust Riis-Søndergaards hjemmeside giver stor inspiration til undervisning! Hjemmesiden: www.laustriis-søndergaard.dk  indeholder tekster indenfor hovedkategorierne: Fri skole, Frihedssyn og praksis, Fri Læreruddannelse, Levende folkelighed, Litteratur, Utopier og Info. Teksterne kan læses af ren og skær interesse men kan også indgå i forskellige faglige og pædagogiske sammenhænge. For eksempel: Oplæg og inspiration til undervisningsforløb, studiekredse, temadage og…

Refleksioner – Den frie Lærerskole 2020

Refleksioner DEN FRIE LÆRERSKOLE 2020 Det er altid opløftende at sidde med den seneste udgave af Refleksioner i hænderne, opløftende fordi tidsskriftet præsenterer refleksioner om undervisning, frie skoler og uddannelse til tiden! Læs her red. Britt Stochholms forord: Rum finder sted Læs her Simon Finnerups artikel: Forankring Fryder – om hjemlighed i den frie skole…

Den frie Lærerskole

Friskolearkivet i undervisningen på Den frie Lærerskole Når Friskolearkivet inddrages i læreruddannelsen, aktiveres og tydeliggøres de frie skolers historie og didaktik.  Af Mikkel Kjeldsen Seminarielærer ved Den frie Lærerskole Siden efteråret 2018, har der været arbejdet systematisk med at inddrage Friskolearkivet i undervisningen på Den frie Lærerskole. Både ved at arkivet anvendes direkte som del…